BREAKING

Η χρήση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής στην Κύπρο: Τί είναι, πού χρησιμεύει, πόσα κοστίζει και πώς μπορείτε να την αποκτήσετε

Σημαντικές αλλαγές στη ζωή των Κυπρίων φέρνει το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές αρχές που διέπουν την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας. Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να έχουν με ενιαίο και ασφαλή τρόπο πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα, - αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, - για υπογραφή ψηφιακών εγγράφων καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η διενέργεια ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα από τα σύγχρονα ανοικτά δίκτυα επικοινωνιών, - όπως είναι το internet και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας-, προσφέρει σήμερα σημαντικά οφέλη στους συναλλασσόμενους, όπως ταχύτητα και ευελιξία στις συναλλαγές και προηγμένες δυνατότητες αυτόματης διαχείρισής τους.

Προς το παρών, και δεδομένου ότι οι πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικού εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής είναι ήδη ρυθμισμένες νομοθετικά από το 2018, αποφασίστηκε όπως, σε πρώτο στάδιο, δοθεί μόνο η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή στους πολίτες, με χρονική διάρκεια ισχύος το ένα έτος. Σε δεύτερο στάδιο, και αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν τις υπόλοιπες πρόνοιες του  Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων, θα τεθεί στη διάθεση των πολιτών η ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ταυτότητα, με χρονική διάρκεια ισχύος τα 3 χρόνια.

Πρόκειται ασφαλώς για δυο νέα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν υπό προϋποθέσεις να βοηθήσουν την Κύπρο να προχωρήσει γρήγορα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ταυτόχρονα να της επιτρέψουν να προσαρμόζεται εύκολα στα νέα δεδομένα που ανακύπτουν. Παράλληλα, η υιοθέτηση τους αναμένεται να συμβάλει θετικά στις σχέσεις κράτους-πολίτη σε σχέση με την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Τι είναι η η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή

Με βάση την σχετική νομοθεσία, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (για συντομία, ηλεκτρονική υπογραφή) είναι ένα κρυπτογραφημένο σύνολο αριθμών και χαρακτήρων. Αυτή εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, και αποτελεί μία σύγχρονη μορφή υπογραφής που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά αρχεία, έγγραφα, τιμολόγια και σε διαγωνισμούς, καθώς και σε άλλες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή είναι στην ουσία ένα νέο σύγχρονο ψηφιακό μέσο, που εγγυάται την αυθεντικότητα του εγγράφου και παράλληλα παρέχει προστασία από αλλοιώσεις οποιασδήποτε μορφής.

Στο μεταξύ, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή υπέχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή, και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  Συνδέει με μοναδικό τρόπο την υπογραφή με τον υπογράφοντα - Δημιουργείται με τρόπο που το πρόσωπο που υπογράφει, ελέγχει το μηχανισμό υπογραφής (γνωρίζει πότε και τι υπογράφει) - Συνδέεται με το ηλεκτρονικό έγγραφο που υπογράφτηκε ηλεκτρονικά, με τρόπο που οποιαδήποτε μετέπειτα αλλαγή στα δεδομένα του υπογεγραμμένου εγγράφου, είναι ανιχνεύσιμη (διασφάλιση ακεραιότητας) και τέλος, βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής.

Σημειώνεται ότι η σκαναρισμένη χειρόγραφη υπογραφή ή η υπογραφή σε διάφορα μηχανάκια (όπως πχ courier tablet) δεν είναι  ηλεκτρονική υπογραφή.

Που χρησιμεύει η ηλεκτρονική υπογραφή

Στο εξωτερικό, η ηλεκτρονική υπογραφή χρησιμοποιείται εκτεταμένα, ακόμα και από απλούς πολίτες. Αρκετές χώρες της Ευρώπης την έχουν ενσωματώσει σε διάφορους τομείς, όπως για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέσω ίντερνετ, στις συναλλαγές με τις τράπεζες, για τις κάρτες υγείας, και γενικότερα στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με κρατικές υπηρεσίες .

Στην Κύπρο, ουσιαστικά, η στροφή προς την ηλεκτρονική υπογραφή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ανάγκη για μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς μπορεί να βελτιώσει τους χρόνους που απαιτούνται για την ανταλλαγή εγγράφων, αλλά και για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος. Επίσης, εξοικονομεί σημαντικό κόστος από την παράκαμψη εξόδων αποστολής μέσω ταχυδρομείων και courier, και επιπλέον συμβάλλει στη μείωση του κόστους εκτυπώσεων, και την κατάργηση της ανάγκης για φυσική αρχειοθέτηση.

Έτσι, διάφορες επαγγελματικές ομάδες και πολίτες, μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν και στην Κύπρο την ηλεκτρονική υπογραφή που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δικηγόρους και δικαστικούς για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογραφιών, γιατρούς και φαρμακοποιούς, λογιστές και ελεγκτικά γραφεία, και γενικότερα από εταιρείες και επαγγελματίες που επιζητούν την ευκολία, την ασφάλεια των εγγράφων και των συναλλαγών τους.

Για να τοποθετηθεί η ηλεκτρονική υπογραφή, ο πολίτης θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής που έχει εγκατεστημένη στο κινητό του τηλέφωνο (απαιτείται έξυπνο τηλέφωνο-smart phone). Αφού δοθεί η έγκριση, ο πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά έγγραφο. Σημειώνεται ότι είναι επίσης εφικτό να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπογραφή από διαφορετικές συσκευές όπως ο προσωπικός υπολογιστής, έξυπνο τηλέφωνο (smartphone), ή ταπλέτα (tablet). Τέλος, ο κάτοχος της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής δικαιούται να ανακαλέσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε χρονική στιγμή το πιστοποιητικό της ηλεκτρονικής του υπογραφής.

Πόσα κοστίζει και από πού μπορείτε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής

Για να αποκτήσετε την δυνατότητα χρήσης εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης η στην τράπεζα σας.

Σήμερα, ένας από τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην Κύπρο που ξεκίνησε εδώ και κάποιες μέρες να δέχεται αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής είναι η JCC Payment Systems Ltd. (είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένη και στον Κατάλογο Εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει αναλάβει το ρόλο Τοπικής Αρχής Εγγραφής Εγκεκριμένου Πάροχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης και μεσολαβεί για την έκδοση: Εγκεκριμένων πιστοποιητικών για ηλεκτρονικές υπογραφές (φυσικό πρόσωπο) - Εγκεκριμένων πιστοποιητικών για ηλεκτρονικές υπογραφές (φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με νομικό πρόσωπο) και Εγκεκριμένων πιστοποιητικών για ηλεκτρονική σφραγίδα (νομικό πρόσωπο)

Το κόστος για την δημιουργία του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής από την JCC Payment Systems Ltd ( με ισχύ τους  12 μήνες)  είναι σήμερα στα 29 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο πολίτης αμέσως μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής, μπορεί να το χρησιμοποιεί για υπογραφή εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζουν ηλεκτρονικές υπογραφές. Συγκεκριμένα, o πολίτης θα μπορεί να εισέλθει στις κατάλληλες πλατφόρμες (π.χ signing portal, online applications), όπου θα έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει το έγγραφο που επιθυμεί για να το υπογράψει.

Σημειώνεται επίσης ότι στην παρούσα φάση, οι πλείστες τράπεζες της Κύπρου βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης υπηρεσιών προς αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Έτσι, η κάθε μία τράπεζα ξεχωριστά, αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, τον χρόνο και το εύρος των υπηρεσιών που θα παρέχει μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής στους πελάτης της. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για έγκριση της αίτησης και την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής εκτιμάται γύρω στις 3 εργάσιμες μέρες. Εξυπακούεται ότι είναι πολύ πιθανόν ο χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής να διαφοροποιείται ανάλογα με το διοικητικό φόρτο, τις διαδικασίες και τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της κάθε τράπεζας.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment