BREAKING

0

Μελέτη του ΥΕΕΒΤ για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη Κύπρο: Τι αγοράζουν οι Κύπριοι μέσω του διαδικτύου

Ενδιαφέροντα στοιχεία περιλαμβάνει πρόσφατη μελέτη με θέμα «Το ηλεκτρονικό εμπόριο στη Κύπρο», που διενέργησε η εταιρεία Baker Tilly Klitou & Partners Ltd για λογαριασμό του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Στην συγκεκριμένη μελέτη, στοιχεία της οποίας δημοσιεύονται σήμερα για πρώτη φορά στο digitalife, γίνεται εκτενής ανάλυση της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην κυπριακή αγορά και παραθέτονται επιχειρηματικά μοντέλα, προτάσεις και εισηγήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν και να βοηθήσουν στην προώθηση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας.

Ειδικότερα μέσα από την ανάλυση των δεδομένων και στατιστικών της μελέτης , μεταξύ άλλων διαφαίνεται ότι η κυπριακή αγορά υστερεί στο βαθμό υιοθέτησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρόλα αυτά, οι κύπριοι καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν τις διασυνοριακές (κυρίως με χώρες της ΕΕ) από τις τοπικές ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Τι αγοράζουν οι κύπριοι μέσω του διαδικτύου

Οι πιο δημοφιλής κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που προτιμούνται για αγορές μέσω διαδικτύου από τους κύπριους καταναλωτές είναι oι κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τα Είδη ένδυσης και αθλητικά είδη, Ταξίδια, Διαμονή για διακοπές και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Κινητά τηλέφωνα,  Υπολογιστές κλπ) που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας αριθμού συναλλαγών με συνολικό αριθμό αγορών 271χιλ (από 382χιλ) και καλύπτουν  το 71% της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.

graph

Σημειώνεται επίσης ότι οι ηλικίες μεταξύ 25-54 χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο για αγορές, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες των 55-74, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Παράλληλα τα ποσοστά των κυπριακών ΜΜΕ που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις πωλήσεις τους είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ, ενώ διαπιστώνεται έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων από τις ΜΜΕ κάτι που λειτουργεί ανασταλτικά στο να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους αλλά και στην εκμετάλλευση νέων ευκαιριών που προσφέρει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η Κύπρος κατέχει την 4η θέση από τις 28 χώρες της ΕΕ στο τομέα της χρήσης των κοινωνικών δικτύων, ένας τομέας που σήμερα θεωρείται άκρως απαραίτητος για την ανάπτυξη του διαδικτυακού εμπορίου. 

Το προφίλ των Kυπρίων καταναλωτών που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των «ηλεκτρονικών καταναλωτών» το γράφημα πιο κάτω παρουσιάζει το προφίλ των Κυπρίων καταναλωτών που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 σύμφωνα με τα στοιχεία της  Στατιστικής  Υπηρεσίας Κύπρου. Οι καταναλωτές χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: Φύλο, Ηλικία, Μόρφωση και Ασχολία και οι αριθμοί που παρουσιάζονται αφορούν τα ποσοστά της κάθε μιας από τις κατηγορίες που είναι ταυτόχρονα χρήστες του διαδικτύου στην Κύπρο.

graph2

Σύμφωνα λοιπόν με τα πιο πάνω στοιχεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 μόνο το 25,2% των χρηστών διαδικτύου στην Κύπρο προέβηκαν σε παραγγελίες προϊόντων ηλεκτρονικά. Οι άνδρες (26,5%) χρήστες του διαδικτύου παρουσιάζονται να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο περισσότερο από τις γυναίκες (24%). Οι ηλικιακές ομάδες 16-24 (26,8%) και 25-54 (26,6%) παρουσιάζονται να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες διαδικτυακά με τα ίδια ποσοστά, αντίθετα μεγάλη διαφορά παρουσιάζεται στην κατηγορία ηλικιών 55-74 όπου το ποσοστό μειώνεται στο 15,4%. Αυτό οφείλεται στο επίπεδο ψηφιακής δεξιότητας που είναι μεγαλύτερο στις πρώτες δύο κατηγορίες ηλικιών. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην κατηγορία μόρφωσης. Ποσοστό 37,8% των ατόμων με υψηλό επίπεδο μόρφωσης που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο προέβηκαν σε διαδικτυακές αγορές σε σύγκριση με το 20,2% και 8,6% για το μεσαίο και χαμηλό επίπεδο μόρφωσης αντίστοιχα. Τέλος είναι εμφανές ότι το είδος ασχολίας των ατόμων επηρεάζει το διαδικτυακό εμπόριο καθώς οι εργαζόμενοι (27,6%) και οι φοιτητές/μαθητές (26,6%) φαίνεται να αξιοποιούν τις ευκαιρίες για διαδικτυακές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών περισσότερο.

Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πωλήσεις (2015) 

Στην Κύπρο όπως και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου οι Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να ενισχύσει τη παραγωγικότητα των ΜΜΕ με αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρά τις διαστάσεις και τα μεγέθη ανάπτυξης του στο εξωτερικό, στην Κύπρο συνεχίζει να βρίσκεται μέχρι σήμερα σε χαμηλά επίπεδα. Το Γράφημα δείχνει ότι με βάση τα στοιχεία του 2015 μόνο το 10,3% των ΜΜΕ στην Κύπρο προσφέρουν για πώληση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου.

graph3

0 Comment