BREAKING

0

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένουν οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Κύπρο

digital

Εξαιρετικά χαμηλά παραμένουν οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Κύπρο σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για τον καταρτισμό στοιχείων για την επιστημονική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο κατά το 2017 υπολογίζονται σε €110,2 εκ. και αντιστοιχούν σε 0,56% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €98,8 εκ. ή 0,53% του Α.Εγχ.Π. το 2016.

5.7.2019_Pinakas_1_EL

Παρά την αύξηση του 11,5% που παρατηρήθηκε στις ερευνητικές δαπάνες το 2017 σε σχέση με το 2016, το μερίδιο του Α.Εγχ.Π. της Κύπρου που αναλογεί στις δραστηριότητες Ε&Α εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 2,06% κατά μέσο όρο (κυμαίνεται από 0,50% στη Ρουμανία, 0,51% στη Λετονία και 0,54% στη Μάλτα, σε 3,05% στη Δανία, 3,16% στην Αυστρία και 3,40% στη Σουηδία).

Κατά τομέα δραστηριότητας, η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε το 2017 ερευνητικές δαπάνες ύψους €45,4 εκ. ή 41,2% του συνόλου, οι επιχειρήσεις €40,9 εκ. ή 37,1%, τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα €12,9 εκ. ή 11,7% και το δημόσιο €11,0 εκ. ή 10,0% σε σύγκριση με μερίδια 39,8%, 37,0%, 12,6% και 10,6% αντίστοιχα το 2016.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, ο κλάδος της ενημέρωσης και επικοινωνίας αποτέλεσε τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστηριότητας με δαπάνες ύψους €25,3 εκ., ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της μεταποιητικής βιομηχανίας (και ιδιαίτερα του κλάδου παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων) με €11,6 εκ.

Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτήθηκε το 2017 το 19,9% της ερευνητικής δραστηριότητας (€21,9 εκ.), σε σύγκριση με €20,9 εκ. ή 21,1% το 2016, ενώ €20,5 εκ. προήλθαν από τον προϋπολογισμό των δημόσιων πανεπιστημίων και €24,8 εκ. από πηγές του εξωτερικού (περιλαμβανομένων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ποσό €43,0 εκ. ή 39,0% του συνόλου προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δαπανών επικεντρώθηκε στις θετικές επιστήμες (€42,0 εκ.), ενώ οι επιστήμες μηχανικού απορρόφησαν €34,4 εκ., οι κοινωνικές επιστήμες €14,9 εκ., οι ιατρικές επιστήμες €7,1 εκ., οι αγροτικές επιστήμες €6,1 εκ. και οι ανθρωπιστικές επιστήμες €5,7 εκ.

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά το 2017 ανήλθε σε 3.320, σε σύγκριση με 3.091 το 2016.  Σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 1.535 άτομα, εκ των οποίων τα 626 ή 40,8% ήταν γυναίκες.  Ποσοστό 38,8% του ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτορικό τίτλο.

0 Comment