BREAKING

Τα βήματα για την ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου: Η Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε την Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας

Τις εξελίξεις αναφορικά με την υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων που καθορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς και στα τρία εργα κοινού ενδιαφέροντος που συμμετέχει η Κύπρος «CyprusGas2EU», «EuroAsia Interconnector» και «EastMed Pipeline», παρουσίασε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου στην Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας κα Kadri Simson, σε διαδικτυακή τους συνάντηση.

Ενημερώνοντας την κα Simson, η Υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι οι δράσεις που υλοποιεί το Υπουργείο επιχορηγούνται με συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια που ξεπερνούν τα €350 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Μεταξύ άλλων, αφορούν στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, τη λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, τη δημιουργία Ψηφιακών Σημείων Ενιαίας Εξυπηρέτησης για την αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη διευκόλυνση των ενεργειακών αναβαθμίσεων, καθώς και σχέδια χορηγιών τόσο για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων από ΑΠΕ όσο και για την προώθηση ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Δήμους, Κοινότητες και φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ήδη για το 2021 έχουν προκηρυχθεί σχέδια ενεργειακής αναβάθμισης και ΑΠΕ που ξεπερνούν τα €37 εκατομμύρια.

Το Εθνικό Σχέδιο, εξήγησε η κα Πηλείδου, θα αναθεωρηθεί εντός του 2023 με σκοπό να αντανακλά τις νέες μακροοικονομικές συνθήκες και τις επιπτώσεις της πανδημίας, την πρόοδο στην τεχνολογία, τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, τον ρόλο του υδρογόνου και, φυσικά, τις αναθεωρημένες πολιτικές της ΕΕ για το 2030 και 2050, ιδιαίτερα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030.

Όσον αφορά στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, η Υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι το «CyprusGas2EU», για κατασκευή των υποδομών έλευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, αξίας €289 εκατομμυρίων, θα είναι έτοιμο τέλη του 2022, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση μέσω της «Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), της ΑΗΚ, αλλά και δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η ηλεκτρική διασύνδεση «EuroAsia Interconnector», είπε η κα Πηλείδου, προγραμματίζεται να ξεκινήσει λειτουργία το 2025, με τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου στην Κύπρο να βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Τέλος, αναφερόμενη στον υπό σχεδιασμό αγωγό φυσικού αερίου «EastMed», η κα Πηλείδου ενημέρωσε την Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας ότι το έργο είναι στο στάδιο των τελικών μελετών και, σύμφωνα με τον φορέα υλοποίησης, προγραμματίζεται να είναι έτοιμο εντός του 2025. Τόνισε, επίσης, την κρατική στήριξη της οποίας τυγχάνει το έργο, με Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ να έχουν υπογράψει σχετική Διακυβερνητική Συμφωνία τον Ιανουάριο του 2020, ενώ οι τρεις χώρες, μαζί με Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Βόρεια Μακεδονία, έστειλαν πρόσφατα και κοινή επιστολή στην κα Simson, υπογραμμίζοντας τη σημασία του EastMed για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα της ενεργειακής τους μετάβασης.

0 Comment