BREAKING

Τμήμα Φορολογίας: Tί θα ισχύει για τον ΦΠΑ σε κινητά τηλέφωνα, laptop και tablet από την 1η Οκτώβριου

Επεξηγηματικές πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή του νέου άρθρου 11Ε, της περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας (Ν95(I)/2000) που τίθεται σε ισχύ από μεθαύριο Πέμπτη 1/10/2020 περιλαμβάνει η εφαρμοστική οδηγία 01/2020 που εξέδωσε σήμερα το Τμήμα Φορολογίας.

Όπως ορίζει ο νέος αυτός τροποποιητικός νόμος, από την 1η Οκτώβριου 2020, κινητά τηλέφωνα, laptop και tablet, ή ακόμα και κονσόλες παιχνιδιών θα μπορούν να πωλούνται χωρίς ΦΠΑ, εφόσον αγοράζονται από οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό, δηλαδή, εταιρείες, επιχειρήσεις, εταιρείες, αυτοεργοδοτούμενοι, Σωματεία, Οργανώσεις, Συνδέσμοι κλπ) με ενεργό αριθμό στο Μητρώο ΦΠΑ, και προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση ή την προώθηση των εργασιών τους.

Σύμφωνα με την εν λόγω εφαρμοστική οδηγία που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας από την 1η Οκτώβριου θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Η αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ θα καλύπτει:

Κινητά τηλέφωνα: Ο ορισμός κινητά τηλέφωνα σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που έχει λειτουργία κινητού τηλεφώνου (δηλαδή, αποστολή και λήψη προφορικών μηνυμάτων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας), ανεξάρτητα από το αν έχει άλλες λειτουργίες ή όχι. Περιλαμβάνει και τα έξυπνα τηλεφώνα και υβριδικές συσκευές κινητού τηλεφώνου και tablet («phablets»).

Κινητά τηλέφωνα που παρέχονται με αξεσουάρ ως ενιαίο πακέτο (μία τιμή): Σημαίνει τα κινητά τηλέφωνα που στο πακέτο πώλησης τους περιλαμβάνονται περιφερειακά αξεσουάρ όπως φορτιστής, μπαταρία, κάλυμμα ή κιτ ανοιχτής ακρόασης) ως ενιαίο πακέτο (μία τιμή) προπληρωμένα (ή «pay as you go») κινητά τηλέφωνα, ανεξάρτητα από το αν η τιμή πώλησης περιλαμβάνει ένα στοιχείο για την κάλυψη του κόστους της μελλοντικής χρήσης των τηλεφώνων και των κινητών τηλεφώνων που είναι κλειδωμένα σε ένα δίκτυο, αλλά δεν παρέχονται με συμβόλαιο για τον χρόνο ομιλίας.

Έξυπνα ρολόγια με λειτουργία κινητού τηλεφώνου που δεν είναι συνδεδεμένα με κινητό τηλέφωνο.

Κονσόλες για παιχνίδια, ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές.

Διευκρινίζεται ότι στην συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται εκτός από τις κονσόλες για παιχνίδια και οι φορητοί υπολογιστές και όλες οι ταμπλέτες που μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα ως τέτοιες με σύνδεση στο διαδίκτυο έστω κι αν τυγχάνουν και άλλης χρήσης όπως σύνδεση με συστήματα για λήψη παραγγελιών. Δεν περιλαμβάνονται στην πιο πάνω διάταξη άλλες συσκευές που έστω και να προσομοιάζουν με ταμπλέτες, δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα ως τέτοιες.

Μηχανισμοί ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, όπως μικροεπεξεργαστές και κεντρικές μονάδες επεξεργασίας:  

H κατηγορία αυτή καλύπτει τους μηχανισμούς ολοκληρωμένων κυκλωμάτων όπως μηχανισμούς: μικρών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (πχ κεντρικές μονάδες επεξεργασίας ή CPU)∙ διακριτές συσκευές ολοκληρωμένου κυκλώματος, πχ μικροεπεξεργαστές ή μονάδες μικροεπεξεργαστών (MPU) και μικροελεγκτές ή μονάδες μικροελεγκτή (MCUs) και chipset, ειδικό σύμπλεγμα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που υποστηρίζουν MPUs και  γενικά αντικείμενα όταν βρίσκονται σε κατάσταση πριν από την ένταξη σε προϊόντα τελικού χρήστη ή όπου πωλούνται ξεχωριστά και όχι ως μέρος συναρμολογημένου αντικειμένου, για παράδειγμα μητρική πλακέτα (motherboard).

Η αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ δεν ισχύει για Κινητά τηλέφωνα που παρέχονται με συμβόλαιο χρόνου ομιλίας :

Κινητά τηλέφωνα που παρέχονται με μηνιαίο συμβόλαιο για τον χρόνο ομιλίας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας πολλών κινητών τηλεφώνων για μια χρονική περίοδο στο πλαίσιο μιας τρέχουσας σύμβασης για τον χρόνο ομιλίας. 

Η αντίστροφη χρέωση ΦΠΑ δεν καλύπτει επίσης:

Aξεσουάρ κινητού τηλεφώνου που παρέχονται ξεχωριστά από ένα κινητό τηλέφωνο

Aσύρματοι (walkie – talkies)∙

Tηλέφωνα Wi-Fi εκτός εάν προορίζονται επίσης για χρήση με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας∙

Tηλέφωνα όπου η μονάδα βάσης είναι συνδεδεμένη σε σταθερό, αλλά το ακουστικό δεν είναι συνδεδεμένο σε αυτήν τη μονάδα βάσης∙

Eξυπνα ρολόγια με ή χωρίς λειτουργία κινητού τηλεφώνου που πρέπει να αντιστοιχιστεί σε κινητό τηλέφωνο και κάρτες δεδομένων 3G και κάρτες Wi-Fi.

Διευκρινήσεις

Στις περιπτώσεις που πακέτο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρέχεται σε συνδυασμό με αγορά συσκευής και υπάρχει ξεχωριστή χρέωση για τη συσκευή και τις υπηρεσίες, η χρέωση για την αξία του κινητού τηλεφώνου θα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11Ε και για την μηνιαία παροχή υπηρεσίας θα επιβάλλεται κανονικά ΦΠΑ στο τιμολόγιο.

Δεν περιλαμβάνει σε καμιά περίπτωση επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (desktop), συστήματα ταμειακών μηχανών, περιφερειακές συσκευές όπως εκτυπωτές, εξωτερικές κάρτες μνήμης, φορτιστές κλπ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η υποχρέωση προς τον αγοραστή να προβεί στην αντίστροφη χρέωση στα βιβλία του είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα του κατά πόσο ο πωλητής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΦΠΑ (υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο). Παράλληλα ο προμηθευτής, έχει την υποχρέωση, κατά την έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ στο οποίο εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 11Ε, να έχει επιβεβαιώσει ότι αριθμός ΦΠΑ που έχει προσκομίσει ο πελάτης του είναι έγκυρος. Αυτό μπορεί να το πράξει με την καταχώρηση του αριθμού ΦΠΑ που θα του προσκομιστεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=el και να αναγράφει σε αυτό την περιγραφή «Αντίστροφη Χρέωση άρθρο 11Ε». Οι λοιπές υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο προσώπων σε σχέση με τις συναλλαγές που αφορούν τα αγαθά που ρυθμίζονται από το άρθρο 11Ε δεν επηρεάζονται.

0 Comment