BREAKING

Βασιλική Αναστασιάδου: Η Κύπρος να μην παραμείνει ανενεργή στην ψηφιακή επανάσταση που συντελείται

vasiliki anastasiadou 2

Στην αναγκαιότητα, η Κύπρος να μην παραμείνει ανενεργή στην ψηφιακή επανάσταση που λαμβάνει χώρα, αναφέρθηκε η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Βασιλική Αναστασιάδου, σημειώνοντας ότι «το Διαδίκτυο των πραγμάτων, τα δίκτυα υψηλότερης ταχύτητας και η ασύρματη τεχνολογία 5G βρίσκονται ήδη στο κατώφλι μας».

Μιλώντας στο πλαίσιο σεμιναρίου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Συνδέοντας την Ευρώπη'' και τον ρόλο της Ευρώπης στη χρηματοδότηση έργων ψηφιακής συνδεσιμότητας κατά τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ξενοδοχείο «Κλεοπάτρα», η κα Αναστασιάδου, επεσήμανε επίσης ότι «Οι σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, βιώνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εποχής μας ως αναγκαιότητα και όχι ως προαιρετική πολιτική που πρέπει να εκπληρώνει προσωρινά και ad hoc ανάγκες και απαιτήσεις».

Όπως είπε «Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το όραμα της κοινωνίας των Gigabit, όπου η διαθεσιμότητα και η υιοθέτηση δικτύων πολύ υψηλής δυναμικότητας θα επιτρέψει την εκτεταμένη χρήση προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Κατά τα επόμενα 10 χρόνια, εκτιμάται ότι μέχρι 50.000.000.000 αντικείμενα, από σπίτια σε αυτοκίνητα, θα συνδέονται παγκοσμίως. Κατανοούμε ότι το Διαδίκτυο των πραγμάτων, τα δίκτυα υψηλότερης ταχύτητας και η ασύρματη τεχνολογία 5G βρίσκονται ήδη στο κατώφλι μας».

Η Υπουργός ανέφερε στην συνέχεια ότι «Η Ευρώπη προετοιμάζεται για αυτήν την εποχή των Gigabit με εκτεταμένη και πολύ υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα, η οποία θα υιοθετήσει τεχνολογίες επόμενης γενιάς όπως 5G, τεχνητή νοημοσύνη, Πληροφορική υψηλής απόδοσης, blockchain κλπ. Η εφαρμογή των ανωτέρω μπορεί να επιτευχθεί μέσω υπερυψηλών ευρυζωνικών δικτύων συνδεσιμότητας. Ο νέος κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναμένεται να βοηθήσει στην ταχεία και εκτεταμένη ανάπτυξη των δικτύων τεχνολογίας 5G καθώς και άλλων τεχνολογιών επόμενης γενιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ανάγκη προσαρμογής σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, είναι περισσότερο από προφανής, όπου οι αναδυόμενες υπηρεσίες που βασίζονται στο διαδίκτυο ανταγωνίζονται τις υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, συνεχίζοντας παράλληλα να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνισμού στην αγορά. Ωστόσο, για να γίνει αυτό αποτελεσματικά, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως η περιορισμένη συνδεσιμότητα πολύ υψηλών ταχυτήτων για σταθερές και κινητές υποδομές και οι κίνδυνοι ανεπαρκούς ικανότητας για την αντιμετώπιση των γρήγορων και τεχνολογικών αλλαγές όπως η άνοδος του «Διαδικτύου των πραγμάτων».  Ο νέος κώδικας θα θέσει το πλαίσιο για την ανάπτυξη του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τα επόμενα δέκα χρόνια και μετά. Θα τονώσει τον υγιή ανταγωνισμό και θα αυξήσει τις επενδύσεις σε 5G και δίκτυα οπτικών ινών, έτσι ώστε κάθε πολίτης και επιχείρηση να μπορεί να απολαμβάνει πολύ υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα και μια αυξανόμενη επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών».

Με ιδιαίτερη έμφαση η κα Αναστασιάδου, επεσήμανε πως «Η Κύπρος δεν πρέπει να παραμείνει ανενεργή στην ψηφιακή επανάσταση που λαμβάνει χώρα». Όπως σημείωσε, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την υιοθέτηση του κώδικα στην εθνική μας νομοθεσία και προς αυτή την κατεύθυνση, είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε η Κύπρος να μην μείνει πίσω από αυτές τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, ανέφερε πως «οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών στην κυπρο , έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν σχέδια για την ανάπτυξη ινών στις οικιακές συνδέσεις και έχουν αναβαθμίσει τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τους για την παροχή υπηρεσιών κάλυψης 4G+. Υπάρχει επίσης  αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς για το 5G, και όλοι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ζήτησαν να έχουν δικαιώματα για τη χρήση της ζώνης 3,5 GHz. Το τμήμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας έχει χορηγήσει αυτά τα πιλοτικά δικαιώματα μέχρι την έναρξη της δημοπρασίας για το ραδιοφάσμα 5G, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Επίσης, το τμήμα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημόσια διαβούλευση για τις ζώνες 700 MHz, 3.6 GHz και 26GHz και αναμένεται μέχρι το Μάρτιο του 2020 να χορηγήσει τις πρώτες άδειες σε συγκροτήματα 5G»

Όπως είπε καταληκτικά η Υπουργός «Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες με διεπιστημονικό τρόπο θα επιφέρει συνέργειες, αποδοτικότητα και αύξηση της παραγωγικότητας. Η συνδυασμένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες θα φέρει νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, θα δημιουργήσει ανταγωνιστικότητα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν τα προτεινόμενα μέτρα για την ανάπτυξη 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμόζονταν κατά 2020-2025, η ΕΕ θα μπορούσε να λάβει εκτιμώμενη €113.000.000.000 κάθε χρόνο. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων 2.400.000 θέσεων εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Κύπρος μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης στη νέα προγραμματιστική περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένης της CEF2 Digital, προκειμένου να επιλύσει κύρια ζητήματα στον δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ζητήματα όπως η χαμηλή υπερταχεία κάλυψη και η ανάληψη, η υψηλή τιμολόγηση και ο χαμηλός Ψηφιακός γραμματισμός είναι υψηλής σημασίας για την κυβέρνηση και θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσουν τα στοιχεία ψηφιοποίησης της χώρας. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε αναγκαία προσπάθεια για να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε τις δραστηριότητες των φορέων τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επενδύσεις, αξιοποιώντας το έμπειρο προσωπικό μας και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που έχουμε να προσφέρουμε».

vasiliki anastasiadou

0 Comment