BREAKING

ΑνΑΔ: Καταλυτική η συμβολή του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην εργοδότηση ανθρώπινου δυναμικού

Σημαντικά ευρήματα περιλαμβάνει η μελέτη που εκπόνησε πρόσφατα η  ΑνΑΔ, με θέμα την Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων  της περιόδου 2013-2019. Βασικός σκοπός της μελέτης ήταν  η αξιολόγηση των επιδράσεων του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)  στα άτομα που πιστοποιήθηκαν κατά την προαναφερόμενη περίοδο , συλλέγοντας τις απόψεις των επιχειρήσεων των οποίων εργοδοτούμενοί τους έχουν πιστοποιηθεί και των Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ)/Εξεταστικών Κέντρων που  πιστοποίησαν τα άτομα αυτά.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, κατά μέσο όρο 3,6 χρόνια μετά την πιστοποίησή τους, η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων (93,7%) ήταν εργαζόμενοι.

Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων απασχολούνταν ως Λογιστές και σύμβουλοι επιχειρήσεων και διοίκησης (14,6%) και ακολουθούν οι Εκπαιδευτικοί με ποσοστό 13,4%. Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων (92,1%) παρέμειναν στο επάγγελμα που πιστοποιήθηκαν.

Πρόσθετα, η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων (80,0%) συνέχισαν να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση που εργάζονταν όταν πιστοποιήθηκαν μέσω του ΣΕΠ, γεγονός που δείχνει ότι η απόκτηση επαγγελματικού προσόντος πιθανό να αναγνωρίστηκε θετικά από την επιχείρηση και να συνέβαλε στη συνέχιση της εργοδότησής τους.

Επίσης, πάνω από 8 στους 10 απασχολούμενους συμμετέχοντες (81,1%) ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις αναγνώρισαν θετικά την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος μέσω του ΣΕΠ. Στην πλειονότητά τους (77,8%) ανέφεραν ότι το ΣΕΠ βελτίωσε σε πολύ καλό ή καλό βαθμό την επαγγελματική τους πορεία και τo 84,9% θεωρούν ότι ο βαθμός σύνδεσης των καθηκόντων/τομέων εργασίας τους με τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο ΣΕΠ είναι πολύ καλός ή καλός.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες ανέφεραν τη «βελτίωση των επαγγελματικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων» (45,8%) ως το κυριότερο όφελος. Οι συμμετέχοντες, στο σύνολό τους, ανέφεραν τη «βελτίωση των προσωπικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων» (23,7%) και τη «βελτίωση της προσωπικής τους ανάπτυξης» (22,7%) ως τα κυριότερα οφέλη από την πιστοποίηση.

Επιπλέον, σχεδόν 9 στους 10 συμμετέχοντες (88,6%), ανέφεραν ότι θεωρούν από πολύ χρήσιμες μέχρι χρήσιμες τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή τους στο ΣΕΠ. Σχεδόν 8 στους 10 (76,4%) ανέφεραν ότι οι προοπτικές απασχόλησής τους βελτιώθηκαν σε πολύ καλό ή καλό βαθμό από τη συμμετοχή τους στο ΣΕΠ..

Η μελέτη καταδεικνύει επίσης ότι το 93,2% των συμμετεχόντων ήταν είτε πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι[1] από τη συμμετοχή τους στο ΣΕΠ και το 92,9% θα παρότρυναν τρίτους για να συμμετάσχουν. Οι συμμετέχοντες στη συντριπτική τους πλειονότητα έμειναν είτε πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τη συνεργασία που είχαν με τους Αξιολογητές (93,3%), την ΑνΑΔ (86,7%) και το ΚΑΕΠ (88,6%) στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο ΣΕΠ.

Οι επιχειρήσεις, των οποίων εργοδοτούμενοί τους έχουν πιστοποιηθεί, στην πλειονότητά τους έμειναν συνολικά πολύ ικανοποιημένες (81,0%) από τη συμμετοχή εργοδοτουμένων τους στο ΣΕΠ. Σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις (85,7%) ανέφεραν ότι οι εργοδοτούμενοι που πιστοποίησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα (ΕΠ) έχουν καλύτερη απόδοση και το 66,7% ανέφεραν ότι η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Πάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις (71,4%) επιβραβεύουν τους εργοδοτουμένους που έχουν πιστοποιηθεί, με κυριότερους τρόπους επιβράβευσης την «επαγγελματική ανέλιξη» (33,3%) και την «αναβάθμιση καθηκόντων» (28,6%).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι θα ενθάρρυναν το προσωπικό τους να συμμετάσχει στο ΣΕΠ για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Επίσης, πάνω από 9 στις 10 επιχειρήσεις (95,2%) ανέφεραν ότι θα παρότρυναν και άλλες επιχειρήσεις να ενθαρρύνουν τους εργοδοτουμένους τους να πιστοποιήσουν επαγγελματικό προσόν στο πλαίσιο του ΣΕΠ.

Τα ΚΑΕΠ που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι συνολικά έμειναν ικανοποιημένα τόσο από τη διαδικασία πιστοποίησης του ΣΕΠ (69,2%) όσο και από τη συνεργασία τους με την ΑνΑΔ (84,6%). Σχεδόν 9 στα 10 ΚΑΕΠ χαρακτήρισαν το επίπεδο προσβασιμότητάς τους στο ΣΕΠ πολύ καλό (25,6%) ή καλό (61,5%).

Το ΣΕΠ έχει σημαντική συμβολή στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων καθώς και στη συνέχιση της απασχόλησής τους μέσα στην ίδια επιχείρηση, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ίδια την επιχείρηση. Παράλληλα, η απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος διασφαλίζει στα ίδια τα άτομα καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Να σημειωθεί ότι η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω της χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες, στις επιχειρήσεις όπου εργάζονταν και στα ΚΑΕΠ/Εξεταστικά Κέντρα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων αφορά 2.692 άτομα (εργαζόμενοι, άνεργοι και αδρανείς) και το δείγμα που καλύφθηκε στο πλαίσιο της τηλεφωνικής έρευνας ανέρχεται στα 1.954 άτομα με στατιστικό λάθος 1,0%.

Τα στοιχεία αναλύθηκαν στην συνέχεια με βάση ομαδοποιημένα πρότυπα στα οποία πιστοποιήθηκαν και αφορούν ξενοδοχειακά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, λιανικές πωλήσεις  και τον εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης. Η έρευνα στις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πάνω από 5 εργοδοτουμένους που έχουν πιστοποιηθεί, έγινε σε 21 από τις 33 επιχειρήσεις και στα ΚΑΕΠ/Εξεταστικά Κέντρα σε 39 από τα 47 που έχουν πιστοποιήσει άτομα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Χρησιμοποιήθηκε η βαθμολογική κλίμακα: 1: Καθόλου ικανοποιημένοι 2: Μερικώς ικανοποιημένοι 3: Ικανοποιημένοι και 4: Πολύ ικανοποιημένοι.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment