BREAKING

0

Ανακοίνωση της Cyta για τον προϋπολογισμό του 2019

cyta

Στην στρατηγική κατεύθυνση της Cyta που εστιάζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας του Οργανισμού, στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς του και στην υπεύθυνη, καθοριστική συνεισφορά του στην εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας του νησιού αναφέρεται, η σημερινή ανακοίνωση της Cyta, μετά την παρουσίαση στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2019. Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2018, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, συνεχίζουν να αντανακλούν την οικονομική ευρωστία της Cyta,  παρά τις πιέσεις από το σκληρά ανταγωνιστικό διεθνές και τοπικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Για το 2019, ο προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει τις πιέσεις που υφίστανται τόσο στο προβλεπόμενο μικτό κέρδος, όσο και στο πλεόνασμα μετά τη φορολογία, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως ακολούθως:

Στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο και πολυδιάστατο τηλεπικοινωνιακό τοπίο, η στρατηγική κατεύθυνση της Cyta εστιάζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας του Οργανισμού, στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς του και στην υπεύθυνη, καθοριστική συνεισφορά του στην εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας του τόπου μας. Αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής κατεύθυνσης του Οργανισμού αποτελεί η υιοθέτηση των επιβεβλημένων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και ακεραιότητας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Cyta για το 2018, συνεχίζουν να αντανακλούν την οικονομική της ευρωστία,  παρά τις πιέσεις από το σκληρά ανταγωνιστικό διεθνές και τοπικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο Οργανισμός.

Για το 2019, ο προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει τις πιέσεις που υφίστανται τόσο στο προβλεπόμενο μικτό κέρδος, όσο και στο πλεόνασμα μετά τη φορολογία. Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, αυτό που έχει σημασία είναι οι προσπάθειες και οι κινήσεις που γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Διεύθυνση, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τους εργαζομένους, ώστε να βελτιωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ηγετική του θέση στην αγορά.

Οι κινήσεις αυτές επικεντρώνονται:

  1. στην ισχυροποίηση των εμπορικών εσόδων
  2. στη συνετή ορθολογιστική διαχείριση και επίτευξη εξοικονομήσεων στο λειτουργικό κόστος, και
  3. στην επαναξιολόγηση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, είναι δεδομένο ότι τόσο η προστασία του παραδοσιακού κύκλου εργασιών, όσο και η εξεύρεση σημαντικών εναλλακτικών πηγών εσόδων, αποτελούν επιτακτική ανάγκη και ύψιστη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, επανασχεδιάζεται το επιχειρησιακό πλάνο και το επιχειρηματικό μοντέλο της Cyta, ενώ ταυτόχρονα ο Οργανισμός προβαίνει σε ουσιαστικές και στοχευμένες αναπτυξιακές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής όπως:

  • παγκύπριο δίκτυο οπτικών ινών. Μία επένδυση ύψους €120εκ. σε βάθος δεκαετίας, που αποτελεί έργο εθνικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου,
  • επέκταση δικτύων κινητής τηλεφωνίας 4G, 4.5G,
  • ανάπτυξη του επαναστατικού δικτύου 5G,
  • επέκταση της υποθαλάσσιας καλωδιακής υποδομής διεθνών διασυνδέσεων, που καθιερώνουν την  Κύπρο ως έναν από τους πιο αξιόπιστους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα με τις προσπάθειες για ισχυροποίηση των εσόδων, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ορθολογική διαχείριση του λειτουργικού κόστους και στην επαναξιολόγηση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων της Cyta στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία, τον Ιούλιο 2018, η ιδιαίτερα απαιτητική και πολυσύνθετη διαδικασία πώλησης της Cyta Hellas στη Vodafone Ελλάδας για €118,1εκ., κίνηση που θωρακίζει σε σημαντικό βαθμό το μετά φόρων πλεόνασμα.

Για να  αντιμετωπίσει τις ευρύτερες προκλήσεις που έχει μπροστά της, η Cyta οφείλει να κινηθεί σε τρεις παράλληλους άξονες:

  • εμπορική ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών του Οργανισμού, ώστε να δημιουργηθούν πρωτοποριακά προϊόντα νέας γενιάς, που θα αποφέρουν σημαντικά έσοδα,
  • ενίσχυση του πλαισίου συνεργασίας του Οργανισμού με την Πολιτεία, ώστε η Cyta να αποτελέσει οδηγό και καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου,
  • αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού, περιλαμβανομένης της επαναξιολόγησης των κανονισμών και διαδικασιών που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του.

Οι κατευθύνσεις αυτές, σε συνδυασμό με ενδεδειγμένες λειτουργικές ενέργειες, αναμένεται να οδηγήσουν στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών οικονομικών αποτελεσμάτων και στην ενδυνάμωση της αξίας της Cyta.

0 Comment