BREAKING

Αντοχή σταθερών και ασύρματων δικτύων στο lockdown: To Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μας συμβουλεύει...

Όπως συνέβη και στην περίοδο του δεύτερου lockdown τα σταθερά και ασύρματα δίκτυα δέχθηκαν τρομακτική πίεση σε πολλές περιοχές του κόσμου, καθώς για πρώτη φορά έπρεπε να σηκώσουν το βάρος ενός συντονισμένου υψηλού φορτίου downloading και uploading δεδομένων. Αυτό είναι κάτι απολύτως λογικό και φυσιολογικό, από τη στιγμή που έννοιες όπως η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Παράλληλα, τα δίκτυα κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε όλες τις ανάγκες μας που αφορούσαν στην ψυχαγωγία (gaming, social media, streaming) και επικοινωνία.  Καθυστερήσεις και lag υπήρξαν σε όλους τους παρόχους, ωστόσο το θετικό στοιχείο ήταν ότι δεν υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που το δίκτυο δεν βγήκε εκτός λειτουργίας, οπότε στο πρώτο lockdown τα δίκτυα άντεξαν. Για να συμβεί το ίδιο και στη νέα περίοδο της καραντίνας που διανύουμε, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσχώρησε με σχετική του ανακοίνωση σε συστάσεις για τον τρόπο που θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα σταθερά και ασύρματα δίκτυα για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το lockdown.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση: Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σταθερών και ασύρματων δικτύων σε όλο το διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και της επαγγελματικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν ζητήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των κρίσιμης σημασίας υποδομών της χώρας.

Για την ομαλή, απρόσκοπτη και υπεύθυνη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υπενθυμίζουν και συνιστούν:

  • Να αποφεύγουμε τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών ψυχαγωγίας κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 9 πμ έως τις 6 μμ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η απαιτούμενη διαθεσιμότητα στα δίκτυα για την αποτελεσματική λειτουργία εφαρμογών τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας.
  • Να δίνουμε προτεραιότητα στη χρήση των σταθερών δικτύων για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και να αποφεύγουμε, εφόσον δεν είναι απαραίτητες για την επικοινωνία μας, τις βιντεοκλήσεις.
  • Να αποφεύγουμε την αποστολή αρχείων μεγάλου όγκου και χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία συμπίεσής τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό.  Ομοίως, αποφεύγουμε την αποστολή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μεγάλο όγκο συνημμένων αρχείων.
  • Να διατηρούμε ενημερωμένο το λογισμικό όλων των οικιακών συσκευών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, με βάση τις οδηγίες και τις συστάσεις των κατασκευαστών.
  • Να δείχνουμε αυξημένη προσοχή σε μηνύματα που προέρχονται από άγνωστους αποστολείς και έχουν ως θέμα τους τον κορωνοϊό -και, γενικότερα, θέματα Υγείας και Πολιτικής Προστασίας- καθώς ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε κακόβουλο λογισμικό.
  • Να υιοθετούμε υπεύθυνη συμπεριφορά και να εμπιστευόμαστε μόνο τις οδηγίες των επιστημόνων και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
  • Αν έχουμε παιδιά, φροντίζουμε για τη δημιουργική τους απασχόληση και αποφεύγουμε την προσκόλλησή τους σε διαδικτυακές υπηρεσίες διασκέδασης
  • Τονίζεται πως κανένας οργανισμός και φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, στην Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει τηλεφωνικά, μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες όπως ο κωδικός που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας σε κάποια υπηρεσία. Κάθε τέτοια επικοινωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόπειρα απάτης.

0 Comment