BREAKING

Cyta: Προϋπολογισμός με αναπτυξιακό χαρακτήρα και κερδοφορία στα €39,3 εκ., για το 2021

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου παρουσίασε σήμερα το πρωί (Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021), στην ειδική συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής τον Προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το 2021, καθώς και το Τριετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τα έτη 2021 - 2023.

Όπως ανέφερε η κα Ρουβιθά, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2021 και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023, έχουν ως εφαλτήριο τη σημαντική κερδοφορία της Cyta για την τριετία 2018-2020, σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, η προβλεπόμενη  κερδοφορία μετά τη φορολογία για το 2021 ανέρχεται σε €39,3 εκ., αυξημένη κατά €3 εκ. από την προβλεπόμενη κερδοφορία στον Προϋπολογισμό του περασμένου έτους. Η πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Οργανισμού αναμένεται ανοδική και κατά τα έτη 2022 και 2023.

Σε ότι αφορά τις προοπτικές η κα Ρουβιθά, επεσήμανε ότι παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία, η Cyta, όπως έχει αποδείξει την τελευταία τριετία, μπορεί όχι μόνο να επιτύχει τον συνολικό προϋπολογισμό αλλά και να τον ξεπεράσει, όπου είναι εφικτό, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις ευκαιρίες για δημιουργία εσόδων και για επίτευξη περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Κύριος πυλώνας της στρατηγικής κατεύθυνσης του Οργανισμού, που είναι διάχυτη στις δράσεις του Προϋπολογισμού και του Τριετούς Δημοσιονομικού Πλάνου, είναι να καταστεί η Cyta βασικός βραχίονας της Πολιτείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τόπου μας. Η Cyta μπορεί να διαδραματίσει τον καθοριστικό αυτό ρόλο, υλοποιώντας μια αναπτυξιακή στρατηγική που προϋποθέτει επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής για την αναβάθμιση των υποδομών της.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εντατικοποίηση του ρυθμού ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών σε παγκύπρια βάση. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το 2023, αντί στην αρχικά προβλεφθείσα δεκαετή περίοδο. Παράλληλα, ο Οργανισμός αναβαθμίζει συνεχώς και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με σημείο αναφοράς την επερχόμενη εμπορική αξιοποίηση του δικτύου 5G, μετά και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της πολιτείας, εφαρμόζοντας αυστηρά τα διεθνή πρότυπα υγείας και ασφάλειας.

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό έργο στο πλαίσιο του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού της Cyta, είναι η συνεχιζόμενη αναβάθμιση των διεθνών δορυφορικών και υποθαλάσσιων συνδέσεων που καθιερώνουν την Κύπρο ως αξιόπιστο τηλεπικοινωνιακό κόμβο διεθνούς διασύνδεσης και παροχής υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο.  Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται πλέον οι νέες τεχνολογικές επενδύσεις στις οπτικές ίνες και στα ευρυζωνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η υπεύθυνη διαχείριση της κερδοφορίας της Cyta. Βασικός άξονας αυτής είναι η συνεπής και διαχρονική απόδοση μερίσματος στο κράτος, παρά το ότι οι μεγάλες επενδύσεις που αναλαμβάνει ο Οργανισμός, για την αναβάθμιση των βασικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Κύπρου, καλύπτονται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια και χωρίς δανεισμό. Επίσης σημαντικός άξονας διαχείρισης της κερδοφορίας, είναι η επιστροφή όλο και μεγαλύτερης αξίας στους συνδρομητές μας, καθώς αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα η συνεχής βελτίωση της τιμολόγησης των υπηρεσιών που παρέχουμε, στο πλαίσιο βέβαια της ρύθμισης που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού.

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπως αυτό των διεθνών τηλεπικοινωνιών, η Cyta οφείλει να κάνει τις κινήσεις εκείνες που την προετοιμάζουν ώστε να ανταποκριθεί σε νέες μεγάλες προκλήσεις: Αρχικά είναι η αναθεώρηση του λειτουργικού θεσμικού πλαισίου της Cyta, μέσα από σειρά εισηγήσεων προς την πολιτεία. Ήδη βρίσκεται σ΄ εφαρμογή νέο σύστημα διαχείρισης της απόδοσης του προσωπικού, ενώ σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται και το νέο σύστημα προαγωγών, που αναμένεται να δώσει νέα ώθηση και δυναμική στην ανέλιξη των ανθρώπων του Οργανισμού.

Η ισορροπία μεταξύ οικονομικής ευρωστίας, κοινωνικής ευθύνης και πράσινης ανάπτυξης, επίσης αποτελεί συνεχή πρόκληση για τη Cyta, μιας και η οικονομική και αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των ενεργειών μας στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η επίσπευση της υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας είναι επιτακτική και με τη σειρά της συνιστά μία κορυφαία πρόκληση. Χρειάζεται να υλοποιηθεί άμεσα συντονισμένη ψηφιακή σύγκλιση σε εθνικό επίπεδο από το Κράτος, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

Ο Προϋπολογισμός και το τριετές δημοσιονομικό πλάνο της Cyta, στόχο έχουν την περαιτέρω ενδυνάμωση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του τόπου. Με τον τρόπο αυτό, και σε στενή συνεργασία με το κράτος, τους αρμόδιους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες, μπορούμε από κοινού να κερδίσουμε το μεγάλο ψηφιακό στοίχημα. Έτσι θα έχουμε κερδίσει και ένα μεγάλο στοίχημα για το μέλλον του τόπου μας.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment