BREAKING

Επηρεασμένα από την πανδημία τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 του Ταμείου Συντάξεων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ

Επηρεασμένα από την πανδημία του κορονοϊού ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Cyta για το περασμένο έτος, σε σχέση με την πολύ υψηλή επενδυτική απόδοση του Ταμείου το 2019 που οδήγησε σε πλεόνασμα €57,8 εκ. από επενδύσεις. Όπως ανέφερε στο πλαίσιο της 7ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ, η Πρόεδρος του Οργανισμού κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου, που είναι επίσης Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, παρά τις απρόβλεπτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία στις διεθνείς χρηματαγορές, το Ταμείο κατάφερε να περιορίσει σημαντικά τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις του για το 2020, σε μόνο 1,1%, ή €7,3 εκ.

Αναλυτικότερα, το έτος 2020 που ως γνωστό χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, εξαιτίας των πρωτόγνωρων συνθηκών που επέβαλε η Πανδημία, πέτυχε να περιορίσει σημαντικά τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις του για το 2020, σε μόνο 1,1%, ή €7,3 εκ.

Σύμφωνα με την κα Ρουβιθά Πάνου, η μικρής έκτασης, αρνητική αυτή εξέλιξη που σημειώθηκε το 2020 στις επενδύσεις του Ταμείου, έχει ήδη αναστραφεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους, με αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι επενδύσεις του Ταμείου να σημειώνουν προκαταρκτικά θετική απόδοση κατά 2,1%, ή €13,8 εκ., υπέρ-καλύπτοντας τις περιορισμένες απώλειες που είχαν σημειωθεί το 2020. Η Πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι, τα τελευταία χρόνια, εδραιώνεται όλο και περισσότερο η βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεων, η διαχείριση του οποίου βασίζεται σε κανόνες ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και στην υιοθέτηση καθαρά ορθολογικών κριτηρίων. Όπως είπε , η Διαχειριστική Επιτροπή υιοθέτησε μια συνετή επενδυτική πολιτική, αφήνοντας πίσω τις πρακτικές του παρελθόντος και θέτοντας τη διαχείριση των επενδύσεων πάνω σε αυστηρά επαγγελματική βάση. Η κατεύθυνση αυτή ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο από τον Ιανουάριο 2020 ως αποτέλεσμα της πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή με το διορισμό του κ. Νεοκλή Θεοδοτίδη, έμπειρου στελέχους στη χρηματοοικονομική και επενδυτική τοπική αγορά. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με πλήρη διαφάνεια, σε συνέχεια δημοσίευσης της θέσης και υιοθέτησης σχετικής ανταγωνιστικής διαδικασίας από την Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου.

Η Πρόεδρος κα Ρουβιθά Πάνου αναφέρθηκε και στις προσπάθειες επίλυσης των προβληματικών επενδύσεων του παρελθόντος, που αποτελούν μια άλλη μεγάλη πρόκληση για το Ταμείο. Ουσιαστικής σημασίας ήταν η οριστική διευθέτηση του έργου Nicosia City Mall το 2017, που απέφερε σημαντική αύξηση στην καθαρή αξία του Ταμείου.  Έκτοτε, έγινε κατορθωτή η επίλυση και άλλων πολύπλοκων επενδύσεων, καθώς και η δρομολόγηση σχεδίων δράσης που οδηγούν, όπου είναι εφικτό, στη βελτίωση της θέσης του Ταμείου και στον περιορισμό των όποιων αρνητικών εξελίξεων είχαν καταγραφεί κατά τα προηγούμενα έτη από τις εν λόγω επενδύσεις.

Η Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης και στο αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου, μιας και η προβληματική διαχείριση που είχε προηγηθεί εξακολουθεί να αντικατοπτρίζεται στο αναλογιστικό έλλειμμα, το μέγεθος του οποίου υπολογίζεται ετησίως, σύμφωνα με το εκάστοτε προεξοφλητικό επιτόκιο και άλλους εξωγενείς παράγοντες.  Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών επίσης συντείνουν στη διατήρηση του ελλείμματος σε υψηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, η Cyta συνεχίζει να καταβάλλει σημαντικές ετήσιες εισφορές προς το Ταμείο, ενεργώντας με σύνεση και υπευθυνότητα προς τους ανθρώπους της. Στόχος της Cyta και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου είναι να μπορεί να καλυφθεί το έλλειμμα σε λιγότερο από δέκα χρόνια, σε αναλογιστική βάση, περίοδος που συγκρίνεται ευνοϊκά με τα 15 έτη που προνοεί η νομοθεσία, ως μέγιστο χρονικό διάστημα κάλυψης αντίστοιχων αναλογιστικών ελλειμμάτων.

Να σημειωθεί ότι τα μέλη του Ταμείου που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και όλες οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του προσωπικού, αντιμετώπισαν θετικά τον απολογισμό των πεπραγμένων και την πορεία του Ταμείου,  χαιρετίζοντας με ικανοποίηση τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου της Cyta και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment