BREAKING

Γιώργος Μιχαηλίδης, Επίτροπος Επικοινωνιών: Οι κύπριοι καταναλωτές λαμβάνουν χαμηλότερες ταχύτητες Internet μέσω δικτύου χαλκού, σε σχέση με την τιμή που πληρώνουν

«Η καθυστέρηση εκ μέρους των παροχέων στην ανάπτυξη δικτύων, έχει ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των καταναλωτών να εξακολουθούν να έχουν ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δικτύου χαλκού, οι οποίες παρέχουν σαφώς χαμηλότερες ταχύτητες, σε σχέση με την τιμή που πληρώνουν» επισημαίνει ο Επίτροπος Τηλεπικοινωνιών Γιώργος Μιχαηλίδης σε συνέντευξη του εφ’ όλης της ύλης, στο digitallife.com.cy η οποία αναδημοσιεύεται τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού «Κινητή Tηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες Cy».

Συνέντευξη στον Πέτρο Φανάρη

Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει, «όσοι από τους καταναλωτές έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω δικτύων οπτικών ινών, έχουν διαπιστώσει ότι  λαμβάνουν μέχρι και εξαπλάσιες ταχύτητες στην ίδια τιμή που πλήρωναν για να έχουν σύνδεση μέσω του χάλκινου δικτύου». Όπως επισημαίνει ο κ. Μιχαηλίδης, με την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών αναμένεται ότι ο καταναλωτής θα λαμβάνει υψηλές ταχύτητες σε πολύ λογικές τιμές.

Ο κ. Μιχαηλίδης, αναφέρεται επίσης στη  δημιουργία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας ( ΑΨΑ), η οποία  έχει διαδραματίσει τα τελευταία χρόνια, καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο.

Ολόκληρη η συνέντευξη με τον Επίτροπο Τηλεπικοινωνιών Γιώργο Μιχαηλίδη έχει ως εξής:

Κ.Τ.: Τον Ιανουάριο του 2021 η Cyta έθεσε σε λειτουργία το πρώτο δίκτυο 5G στην Κύπρο. Πώς προχωρά η ανάπτυξη δικτύων 5ης Γενιάς στη χώρας μας και πώς συγκρίνεται η πορεία μας σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους μας στην Ε.Ε.;

Πράγματι το 5G έχει επιτέλους λειτουργήσει στην Κύπρο και αναμένουμε σιγά σιγά να διαφανούν τα μεγάλα οφέλη που θα επιφέρει στη ζωή των πολιτών. Καταρχήν να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη του 5G από τη Cyta ξεκίνησε, αφού ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2020 από την Αρμόδια Αρχή, η διαδικασία για τη χορήγηση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την  ανάπτυξη δικτύων  5G και στους τέσσερις κύριους παροχείς κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής, μόνο η Cyta έχει ξεκινήσει  την ανάπτυξη δικτύων  5G και αναμένεται, μέχρι το τέλος του έτους, να παρέχει πληθυσμιακή κάλυψη της τάξης του 98% με ταχύτητα πρόσβασης που θα φτάνει μέχρι το 1Gbps. Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη δικτύων 5G από όλους τους παροχείς ισοδυναμεί με καθυστέρηση στην ανάπτυξη και ευρεία εισαγωγή νέων καινοτόμων υπηρεσιών, οι οποίες θα διαφοροποιήσουν και θα αναβαθμίσουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών, των δημόσιων υπηρεσιών, κ.ά. και γενικότερα την καθημερινότητα των πολιτών προς το καλύτερο. Ως φυσικό επακόλουθο αυτής της καθυστέρησης είναι η Κύπρος να κινείται σε χαμηλότερους ρυθμούς, σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Κ.Τ.: Σε επίπεδο Ε.Ε. υπήρξε τελικά μια ενιαία προσέγγιση για την κυβερνοασφάλεια 5G με την υιοθέτηση μιας κοινής «εργαλειοθήκης» η οποία περιλαμβάνει μια δέσμη βασικών μέτρων, τα οποία τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν. Ποια είναι η κατάσταση εφαρμογής των συνιστώμενων μέτρων της Ε.Ε. σε σχέση με την ανάπτυξη και την ασφάλεια του 5G στην Κύπρο;

Γ.Μ.: Όπως σωστά εντοπίζετε, υιοθετήθηκε μια κοινή προσέγγιση σε επίπεδο Ε.Ε. σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση της κοινής εργαλειοθήκης για την αντιμετώπιση σχετικών κινδύνων στα δίκτυα επικοινωνίας 5G. Η Κύπρος μέσω της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη αυτής της εργαλειοθήκης. Όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων, καταρχήν από πέρσι καταθέσαμε σχετικό πρόγραμμα ενεργειών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως, τον Σεπτέμβριο 2020, εκδώσαμε σχετική δευτερογενή νομοθεσία που καλύπτει την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.  Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την αξιολόγηση του πλαισίου που προτίθεται να εφαρμόσει ο κάθε αδειοδοτημένος παροχέας, σε σχέση με τις πρόνοιες της Εθνικής Νομοθεσίας και της εργαλειοθήκης της ΕΕ.

Κ.Τ.: Η έλευση των δικτύων νέας γενιάς στην Κύπρο, πως διαφοροποιεί το καθεστώς ρύθμισης; Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν;

Γ.Μ.: Η ταχέως μεταβαλλόμενη φύση των αγορών στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αποτελεί μια τεράστια πρόκληση και επομένως είναι επιτακτική ανάγκη το Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) να κατανοεί τον αντίκτυπο που έχουν οι νέες τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα των παροχέων στη δυναμική της αγοράς, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζει κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις, όπου αυτό απαιτείται. Οι άμεσες προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για αποτελεσματική μετάβαση από τα παραδοσιακά δίκτυα χαλκού στα δίκτυα νέας γενιάς, όπως είναι για παράδειγμα τα δίκτυα οπτικών ινών και η ανάπτυξη των δικτύων 5G.  Επίσης η δημιουργία νέων υπηρεσιών λόγω 5G που είτε αφορούν τα προσωπικά μας δεδομένα, είτε ενδεχομένως να εξαρτάται η ζωή κάποιου από τη λειτουργία τους, φέρνει νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και διαθεσιμότητας, και θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα.

Κ.Τ.: Το ΓΕΡΗΕΤ έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο των επικρίσεων λόγω των υψηλών τιμών του ίντερνετ στη χώρα μας. Ποια είναι η πραγματικότητα με τις χρεώσεις και πώς αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα το ΓΕΡΗΕΤ;

Γ.Μ.: Είναι γεγονός πως παρόλα τα ρυθμιστικά κίνητρα αλλά και τη ρυθμιστική προβλεψιμότητα την οποία  το Γραφείο μας παρείχε, μέσω της τελευταίας εξέτασης αγοράς για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, παρατηρήθηκε μια καθυστέρηση εκ μέρους των παροχέων στην ανάπτυξη των δικτύων, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των καταναλωτών να εξακολουθούν να έχουν ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω του δικτύου χαλκού, οι οποίες παρέχουν σαφώς χαμηλότερες ταχύτητες, σε σχέση με την τιμή που πληρώνουν. Όσοι όμως από τους καταναλωτές έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω δικτύων οπτικών ινών, έχουν διαπιστώσει ότι πλέον λαμβάνουν μέχρι και εξαπλάσιες ταχύτητες στην ίδια τιμή που πλήρωναν για να έχουν σύνδεση μέσω του χάλκινου δικτύου. Ως εκ τούτου, με την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών αναμένεται ότι ο καταναλωτής θα λαμβάνει υψηλές ταχύτητες σε πολύ λογικές τιμές. Εξετάζοντας το θέμα από άλλη οπτική γωνία, να προσθέσω ότι λόγω της αύξησης των ταχυτήτων μέσω των δικτύων οπτικών ινών, παρατηρήθηκε παράλληλη αύξηση ταχυτήτων και στο δίκτυο ομοαξονικού καλωδίου που διαθέτει ο ένας εναλλακτικός παροχέας, εντείνοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή.

Το ΓΕΡΗΕΤ όμως δεν επαναπαύεται και το τελευταίο εξάμηνο αξιολογεί το υφιστάμενο συμμετρικό ρυθμιστικό πλαίσιο με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης σε χονδρικά προϊόντα χρήσης αγωγών, πασσάλων και φρεατίων. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τους εναλλακτικούς παροχείς που επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα Νέας Γενιάς, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερη μείωση των τιμών, τόσο σε χονδρικό, όσο και σε λιανικό επίπεδο.

Σε σχέση με τα κινητά ευρυζωνικά δίκτυα δεν υπάρχει οποιαδήποτε ρυθμιστική υποχρέωση εκ μέρους τους, καθότι υπάρχουν τέσσερις παροχείς με δικό τους ραδιοφάσμα, και θα πρέπει σταδιακά να λειτουργήσουν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς με το 5G να δρα καταλυτικά, αφού έχει ήδη οδηγήσει σε ένα πρώτο κύμα διπλασιασμού δεδομένων με την ανακοίνωση λειτουργίας του πρώτου δικτύου στις αρχές του χρόνου. 

Κ.Τ.:  Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στη χώρα μας και ποια είναι τα επόμενα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να ρυθμίσει το ΓΕΡΗΕΤ προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η κυπριακή τηλεπικοινωνιακή αγορά;

Γ.Μ.: Το επίπεδο ανταγωνισμού στην Κύπρο κρίνεται ικανοποιητικό. Στα σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα έχουμε ένα παροχέα με παγκύπρια κάλυψη και ακόμη ένα παροχέα με ιδιόκτητο δίκτυο στα κύρια αστικά κέντρα, ενώ παράλληλα υπάρχει η πρόθεση ακόμη ενός παροχέα για ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, επίσης σε όλα τα κύρια αστικά κέντρα. Σε επίπεδο κινητών δικτύων η παρουσία τεσσάρων παροχέων με δικό τους φάσμα ραδιοσυχνοτήτων εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για καλύτερες υπηρεσίες για τους καταναλωτές.. Όσο αφορά τις προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν για να λειτουργήσει ομαλά η κυπριακή αγορά, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας υλικής υποδομής της Cyta από εναλλακτικούς παροχείς και στον καθορισμό κανόνων χρήσης της εσωτερικής καλωδίωσης οικοδομών, με στόχο την προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή τόσο δικτύων, όσο και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η οποία είναι προς το συμφέρον των τελικών χρηστών.

Κ.Τ.:  Με ποιους τρόπους το ΓΕΡΗΕΤ συμβάλλει στην προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου στην Κύπρο; Πόσο καλά ενημερωμένος είναι κατά την άποψη σας ο ψηφιακός καταναλωτής σήμερα στην χώρα μας, και πόσο ευχαριστημένος θεωρείτε ότι είναι από το επίπεδο των υπηρεσιών επικοινωνίας που λαμβάνει από τους παρόχους; 

Γ.Μ.: Το ΓΕΡΗΕΤ έχει την αρμοδιότητα διερεύνησης παράπονων καταναλωτών που αφορούν όλο το φάσμα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προσφέρονται από τους παροχείς. Ο Επίτροπος παρεμβαίνει με σκοπό την επίλυσή τους, εφόσον πρωτίστως οι καταναλωτές δεν έχουν ικανοποιηθεί από τις λύσεις που τους προτείνει ο παροχέας με τον οποίον συμβάλλονται, επεμβαίνοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις σε περιπτώσεις που δεν εκπληρώνουν τις ρυθμιστικές τους υποχρεώσεις. Το θεσμικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ υποχρεώνει τους παροχείς να δημοσιεύουν  όσο το δυνατό πιο αναλυτικές και ενημερωμένες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της κάθε υπηρεσίας, διασφαλίζοντας έτσι αφενός τη διαφάνεια και αφετέρου ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να λάβει μια ενημερωμένη απόφαση. Επιπρόσθετα, το Γραφείο έχει δημιουργήσει διάφορα εργαλεία (cyNetTest και cyCompare), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει υπηρεσίες μεταξύ των παροχέων και να μετρήσει την ποιότητα της υπηρεσίας του (διαδίκτυο). Το ΓΕΡΗΕΤ λαμβάνει περίπου 12 παράπονα τον μήνα και για σκοπούς αποτύπωσης της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά το βαθμό ενημέρωσης και ικανοποίησης των καταναλωτών, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για διεξαγωγή έρευνας καταναλωτών, τα αποτελέσματα της οποίας θα τροφοδοτήσουν τις επόμενες ενέργειες που δυνατόν να αφορούν και την αναθεώρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Κ.Τ.:  Ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της έως τώρα θητείας σας είναι η δημιουργία της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) που αποτελεί τον επίσημο φορέα για την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών (Network and Information Security) για υποδομές ζωτικής σημασίας (Critical Information Infrastructure) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποιο είναι σήμερα το επίπεδο κυβερνοασφάλειας στην χώρα μας και πόσο καλά προστατευμένη από Κυβερνοεπιθέσεις είναι η Κύπρος;

Γ.Μ.: Το επίπεδο κυβερνοασφάλειας και το πόσο καλά προστατευμένη είναι οποιαδήποτε χώρα από κυβερνοεπιθέσεις, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες – δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις που μπορούν να προσφέρουν 100% ασφάλεια.  Η δημιουργία της ΑΨΑ έχει διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο, αφού μέσω των δραστηριοτήτων της, όπως η δημιουργία του Εθνικού CSIRT, η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, ο καθορισμός των εθνικών κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, ο καθορισμός και η εφαρμογή του εθνικού τεχνικού και οργανωτικού πλαισίου, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια., Αν και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια δεν αναπαυόμαστε – συνεχώς αναπτύσσουμε τις δυνατότητες μας και τα επίπεδα προστασίας των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, με στόχο την ενίσχυση και θωράκιση της ανθεκτικότητας μας.

Κ.Τ.: Ποια είναι η ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης υπηρεσιών διαδικτύου και της ασφάλειας; Θεωρείτε πως αν δεν είναι 100 % ασφαλής μία υπηρεσία είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές ή να χρησιμοποιηθεί και ας έχει “τρωτά σημεία ασφάλειας”;

Γ.Μ.: Όπως αναφέραμε, δυστυχώς είναι αδύνατη η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας με επίπεδο ασφάλειας 100%. Μπορούμε όμως να αναγνωρίζουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με την κάθε υπηρεσία και να ελαχιστοποιήσουμε το συνεπαγόμενο ρίσκο με τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας. Η χρήση της σχέσης κόστους-οφέλους πρέπει να προσμετράται πάντα σε σχέση με την επίτευξη της επιζητούμενης ισορροπίας μεταξύ λειτουργικότητας και ασφάλειας. Όπως επίσης, σημαντικό είναι και ο χρήστης να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της λήψης μέτρων ασφάλειας, ώστε να εμπιστεύεται και να αξιοποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες  διαδικτύου. Η προσέγγιση αυτή υιοθετείται τόσο στην Κύπρο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών και Οδηγιών, όπως την Οδηγία NIS για την ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών. Γι’ αυτό και οι δραστηριότητες της ΑΨΑ δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των κινδύνων που είναι δυνατό να  οδηγήσουν σε επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας, δηλαδή τις κρίσιμες υποδομές πληροφοριών, και να επηρεάσουν και άλλα στρώματα της οικονομίας και της κοινωνίας.

Κ.Τ.: Για να αναλάβετε τη θέση του Επίτροπου Επικοινωνιών το 2014, αφήσατε στην μέση... μια σημαντική επαγγελματική καριέρα. Μεταξύ άλλων, είχατε εργαστεί σε πολυεθνικές εταιρείες όπως την Thomson Reuters και Fujitsu UK, έχοντας μάλιστα φτάσει μέχρι την θέση του περιφερειακού Διευθυντή για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Έπειτα από επτά χρόνια στη θέση του Επίτροπου Επικοινωνιών, αν μπορούσατε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω θα λαμβάνατε την ίδια απόφαση;

Γ.Μ.: Την εργασία σε πολυεθνικές εταιρείες θα την χαρακτήριζα ως ένα “σχολείο”, γιατί εκεί έχεις τη δυνατότητα να εργαστείς σε ένα περιβάλλον με επιρροές από πολλές και διαφορετικές κουλτούρες από τον τρόπο εργασίας μέχρι τον τρόπο επαφής και συνεργασίας, σε ένα περιβάλλον τεχνολογικά πολύ πιο μπροστά, εννοείται σε ένα περιβάλλον πολύ ανταγωνιστικό αλλά ταυτόχρονα με ευκαιρίες ανέλιξης. Έχοντας αφιερώσει 14 χρόνια από την καριέρα μου σε τέτοιους οργανισμούς, και έχοντας ανελιχθεί στις υψηλότερες βαθμίδες  των εταιρειών που αναφέρατε, θεωρώ ότι το να λαβώ την θέση του Επιτρόπου ήταν φυσική εξέλιξη, γιατί η εργασιακή μου πείρα σε συνδυασμό με τα ακαδημαϊκά μου προσόντα θα μου έδινε τη δυνατότητα να αξιοποιήσω και να εφαρμόσω όσα είχα μάθει για να δημιουργήσω ή/και να αλλάξω πράγματα και καταστάσεις, για το καλό της αγοράς, του καταναλωτή και της χώρας ευρύτερα. Και μετά από επτά χρόνια σε αυτή τη θέση, επιτρέψετε μου να πω ότι έχω επιτύχει αρκετούς από τους στόχους που είχα θέσει με την ανάληψη της θέσης του Επιτρόπου.  Άρα ναι αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω θα έκανα ξανά την ίδια επιλογή.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment