BREAKING

Καταλυτικός ο ρόλος της Cyta, στο νέο ψηφιακό περιβάλλον - θέτει τις βάσεις για ένα μέλλον δυναμικό και αισιόδοξο με προορισμό τη νέα ψηφιακή εποχή

Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια οικονομία μετασχημα­τίζεται με ταχείς ρυθμούς, προς ένα πλήρως ψηφιακό μέλλον, πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτόν το μετασχηματισμό έχει ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, οι επενδύσεις του οποίου δημιουργούν τα σταθερά και κινητά δίκτυα νέας γενιάς που απαιτούνται για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Η μετάβαση της Κύπρου στη ψηφιακή εποχή, φαίνεται να αποτελεί σήμερα τη νέα στρατηγική προτεραιότητα της Cyta, όπου μέσω σημαντικών επενδύσεων για ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, θα παρέχει ταχύτητες που φτάνουν το 1 Gbps και ακόμη μεγαλύτερες όπου χρειάζεται θέτοντας τις βά­σεις για ένα μέλλον δυναμικό και αισιόδοξο για τη χώρα.

Ποια είναι, ωστόσο, η κατάσταση σήμερα στη χώρα μας; Ποσό μακρύς είναι ο δρόμος που έχει ακόμη να διανύ­σει η Κύπρος μέχρι την πλήρη ψηφιοποίηση της, πόσο κοντά θα έρθει η Κύπρος στην κοινωνία του Gigabit με την υλοποίηση του μεγάλου έργου ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών από την Cyta, και πώς αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως το Internet of Things, το Artificial Intelligence κ.α.; Ποιά είναι τα απτά οφέλη που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις Κυπριακές και ξένες επιχειρήσεις που εδρεύουν στο νησί; Απαντήσεις σε αυτά τα ερώτημα αναζητήσαμε και λάβαμε από την κυρία Μαρία Δάμαλου Χατζηγεωργίου, Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς της Cyta, τις οποίες και σας παραθέτουμε πιο κάτω:

Μαρία Δάμαλου Χ"Γεωργίου, Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς Cyta

Μαρία Δάμαλου Χ"Γεωργίου, Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς Cyta

Πιστεύετε ότι ο δρόμος που έχει να διανύσει η Κύπρος μέχρι την πλήρη ψηφιοποίηση της, είναι ακόμα μακρύς;

Η πραγματικότητα είναι πως o ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πολύπλευρος αφού αφορά σε όλους τους τομείς της Κυπριακής κοινωνίας, τους κυβερνητικούς φορείς, τις επιχειρήσεις αλλά και τον καθένα μας ξεχωριστά. Η νέα ψηφιακή εποχή αλλάζει τα πάντα: τον τρόπο που μαθαίνουμε, που εργαζόμαστε, που επικοινωνούμε, που ψυχαγωγούμαστε, που ζούμε, που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον εαυτό μας μέσα σε αυτόν. Ο μετασχηματισμός θα ολοκληρωθεί όταν όλοι θα έχουμε τα εργαλεία και την πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες ώστε κάθε τομέας της καθημερινότητας μας να είναι απλός και αποτελεσματικός.

Επομένως ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε για την πλήρη ψηφιοποίηση είναι μακρύς, βασική όμως προϋπόθε­ση είναι η ανάπτυξη, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών υποδομών. Η Cyta, αναγνωρίζοντας το δικό της καταλυτικό ρόλο στο νέο περιβάλλον, προχωρεί και θέτει τις βάσεις για ένα μέλλον δυναμικό και αισιό­δοξο, επενδύοντας στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση του μεγαλύτερου και γρηγορότερου δικτύου οπτικών ινών της Κύπρου. Το δίκτυο Fiber που αναπτύσσει η Cyta προσφέρει στην κοινωνία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες του μέλλοντος με δίκτυα νέας γενιάς, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών και βελ­τιώνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η επένδυση της Cyta σε δίκτυο οπτικών ινών, αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Κύπρο στον τομέα των τηλεπι­κοινωνιών.

Πόσο κοντά θα έρθει η Κύπρος στην Κοινωνία του Gigabit με την υλοποίηση αυτού του έργου και σε ποιο βαθμό το δίκτυο οπτικών ινών θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως το Internet of Things, το Artificial Intelligence κ.α.;

Η Cyta προχωρεί με επενδύσεις αξίας περίπου 120 εκ. ευρώ για να υλοποιήσει το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης των εθνικών υποδομών, στο πλαίσιο που συμφωνήθηκε με το Γραφείο του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). Η επένδυση αυτή είναι όντως είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύ­σεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στις τηλεπικοινωνίες στην Κύπρο και θα καλύψει 200.000 υποστατικά, δη­μιουργώντας νέα δεδομένα όχι μόνο στην επικοινωνία, αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομίας και την ψηφιακή πρόοδο της κοινωνίας.

Τo δίκτυο Fiber, θα είναι ο καταλύτης που θα συμβάλλει καθοριστικά στη μετάβαση μας στη νέα Gigabit εποχή. Αποτελεί προϋπόθεση, για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ευρυζωνικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, ενώ θα καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, τον τρόπο που ζει και εργάζεται ο κάθε πολίτης αλλά και τον τρόπο που εξυπηρετείται από τους φορείς του κράτους. Οι πολύ υψηλές ταχύτητες, που παρέχει η οπτική ίνα, επιτρέπουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών όπως οι υπηρεσίες Cloud, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Internet of Things, η Εικονική Πραγματικότητα (VR), το 3D printing, και άλλες πολλές πρωτοποριακές εφαρμογές που θα αλλάξουν την καθημερινότητα τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Με τα νέα δίκτυα της Cyta, η χώρα μας καθιερώνεται πλέ­ον ως ένας από τους πιο σύγχρονους τηλεπικοινωνιακούς προορισμούς διεθνώς, με δυνατότητες υπηρεσιών που εκτοξεύουν την παραγωγική της δυναμική και αλλάζουν την καθημερινότητα της κοινωνίας.

Ποιες είναι οι σημερινές ανάγκες των πελατών εκτός από φωνή και Internet και με ποιους τρόπους ανταπο­κρίνεται η Cyta στις ανάγκες αυτές;

H Cyta παρέχει ένα πλήρες φάσμα τηλεπικοινωνια­κών υπηρεσιών, υπηρεσιών Cloud και ICT (Information Communication Technology) και διασφαλίζει ότι οι πε­λάτες της απολαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής, οι οποί­ες συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησής τους.

Στην νέα ψηφιακή εποχή που διανύουμε, οι εταιρείες χρειάζονται εργαλεία που θα τις κάνουν πιο παραγωγικές, και αποτελεσματικές και θα τους δώσουν τα εφόδια για να ανταγωνιστούν. Στο πλαίσιο αυτό η Cyta, πέραν από τα βασικά προϊόντα Τηλεφωνίας, Κινητής, Διαδικτύου και Φιλοξενίας, έχει αναπτύξει και υπηρεσίες όπως οι Metro Ethernet , VPN Business, ΙαΑS με Cloud Servers, Hosted Exchange, Powersoft 365 και Office 365 και παράλληλα πλήθος διευκολύνσεων και εργαλείων που αυτοματοποιούν και υποστηρίζουν μια εταιρεία ώστε να γίνει πιο παραγωγική.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι εφάμιλλες των υπηρεσιών που παρέχουν παγκόσμιοι τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυ­χθούν και να μεγαλουργήσουν.

Θεωρείτε ότι οι κυπριακές εταιρείες έχουν αντιληφθεί πλήρως την έννοια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη δια­δικασία;

Οι κυπριακές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται απόλυτα την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ σε πρακτικό επίπεδο είναι γνώστες της τεχνολογίας και την αξιοποι­ούν ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές.

Το περιβάλλον όμως της αγοράς διαφοροποιείται συνεχώς με αποτέλε­σμα να αλλάζουν αντίστοιχα οι απαιτήσεις.

Οι επιχειρή­σεις χρειάζεται να υιοθετήσουν ακόμη περισσότερες νέες πρακτικές και να τις εφαρμόσουν ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν, να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες, και να ανταποκρίνονται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Η Cyta είναι έτοιμη να αναλάβει το σημαντικό ρόλο που της αναλογεί και να είναι ο καταλύτης για όλο τον επι­χειρηματικό κόσμο, τόσο για την επιμόρφωση του όσο και για τη συνολικά ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ως Οργανισμός, δίνετε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολο­κληρωμένη και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση καθώς και στην διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των πελατών σας. Πώς εισπράττεται από τους καταναλωτές αυτή η φιλοσοφία;

Μία από τις βασικές αξίες του Οργανισμού είναι η αξιοπι­στία και η Cyta επενδύει πολλά για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες της απολαμβάνουν απρόσκοπτα και αδιάλειπτα όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Όντας ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας στην Κύπρο, με πλη­θώρα υπηρεσιών εφαρμόζει αυστηρό σχεδιασμό κανόνων ασφάλειας και μεθόδων λειτουργίας σε όλα τα δίκτυά και τις υποδομές και σε όλες τις πτυχές της επιχειρη­σιακής λειτουργίας. Η δημιουργία εφεδρικών δικτύων και προσβάσεων σε όλα τα επίπεδα της υποδομής, και μηχανισμών υψηλής διαθεσιμότητας, η 24Χ7 παρακολού­θηση του δικτύου και των υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό, τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και τα σχέδια αποκατάστασης καταστροφών είναι μερικές από τις μεθόδους που εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσίας. Παράλληλα η Cyta είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη νέα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς είναι βασική προτε­ραιότητα μας η προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Από πλευράς δικής τους οι πελάτες μας αναγνωρίζουν ότι η σύγχρονη τεχνολογική εποχή απαιτεί να έχουν δίπλα τους ένα αξιόπιστο συνεργάτη με ψηλής ποιότητας υπο­δομές και αξιόπιστα δίκτυα και υπηρεσίες. Χρειάζονται δίπλα τους ένα συνεργάτη που διαθέτει την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να φέρει σε πέρας τη μετάβαση τους στη νέα ψηφιακή εποχή και να υποστηρίξει τις όποιες ανάγκες τους. Η Cyta αποτελεί τη μοναδική επιλογή που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές και είναι για αυτό το λόγο που σταθερά ξεχωρίζει.

Ποιες νέες υπηρεσίες και καινοτομίες να αναμένουμε από τη Cyta στο προσεχές διάστημα;

Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δυναμική και παραγωγική. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε με σταθερά και προγραμματισμένα βήματα και να αξιοποιή­σουμε τις δυνάμεις μας προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου. Σημαντικό μέρος των σχεδιασμών μας, που λαμ­βάνει υπόψη το ανταγωνιστικό περιβάλλον της κυπριακής αγοράς, είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συνδυαστικών λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και θα προσφέρουν εργαλεία κορυφαίας τεχνολογίας αναγκαία για την πιο αποτελεσματική τους λειτουργία για να αναπτυχθούν με ασφάλεια και ευελιξία.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment