BREAKING

0

ΟΕΒ: Διευκρινιστικές απαντήσεις για επιχειρήσεις και εργαζόμενους για τα μετρά της Κυβέρνησης

Πρόσθετες διευκρινίσεις επί των αποφάσεων της Κυβέρνησης και των συνεπειών τους στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους δίνει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα όσα διευκρινίστηκαν από τους Υπουργούς Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, κατά την Δημοσιογραφική Διάσκεψη που έγινε χθες Κυριακή 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 αλλά και με πρόσθετη διερεύνηση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), παρατίθενται πιο κάτω οι ακόλουθες απαντήσεις σε ζητήματα που ενδεχομένως να απασχολούν τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και το κοινό:

 1. Πολυκατάστημα θεωρείται οποιοδήποτε κατάστημα κατέχει πολεοδομική άδεια ως τέτοιο και σύμφωνα με τον Περί Πολεοδομίας Νόμο.
 2. Πολυκαταστήματα εντός και εκτός εμπορικών κέντρων υποχρεούνται να παραμείνουν κλειστά από τις 6 π.μ. της Δευτέρας 16/3/2020 και για 4 εβδομάδες.
 3. Τα καταστήματα (ανεξαρτήτως φύσης/μεγέθους) εντός εμπορικών κέντρων υποχρεούνται να παραμείνουν κλειστά από τις 6 π.μ. της Δευτέρας 16/3/2020 και για 4 εβδομάδες.
 4. Από το 3 πιο πάνω, εξαιρούνται οι υπεραγορές που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα που θα μπορούν να παραμείνουν ανοικτές νοουμένου ότι θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου και θα διατηρείται απόσταση ασφαλείας 2 μέτρων μεταξύ των πελατών.
 5. Άλλα καταστήματα, π.χ. καταστήματα ένδυσης/υπόδησης κ.α. που βρίσκονται εκτός εμπορικών κέντρων και δεν εμπίπτουν στον ορισμό του πολυκαταστήματος, παραμένουν ανοικτά. Σημειώνεται ότι για τα καταστήματα αυτά, έχει τεθεί ο μέγιστος αριθμός 5 εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρείται η αναλογία 1 άτομο ανά 8 τ.μ., περιλαμβανομένων των εργαζομένων.
 6. Σε επιχειρήσεις, που σύμφωνα με τις οδηγίες αναστέλλουν την λειτουργία τους, οι εργαζόμενοι όλων των τμημάτων, περιλαμβανομένου του διοικητικού προσωπικού, δικαιούνται σε «ανεργιακό επίδομα».
 7. Η μείωση 25% στον κύκλο εργασιών, θα είναι συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εντάξουν στην προσωρινή αναστολή μέρος του προσωπικού, χωρίς κατ΄ανάγκη να χρειάζεται να αναστείλει πλήρως τις εργασίες της η εταιρεία.
 8. Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που δέχονται κοινό για εξυπηρέτηση, π.χ. συνεργεία, showrooms αυτοκινήτων, τράπεζες κ.α. όπως επίσης ημικρατικοί οργανισμοί και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης,  μπορούν να παραμείνουν ανοικτά νοουμένου ότι τηρείται η αναλογία 1 άτομο ανά 8 τ.μ., περιλαμβανομένων των εργαζομένων.
 9. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ισχύουν τα ίδια μέτρα προστασίας όπως εξαγγέλθηκαν για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται νοουμένου ότι ανά πάσα στιγμή ο αριθμός ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου και θα διατηρείται απόσταση ασφαλείας 2 μέτρων μεταξύ των πελατών.
 10. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις, π.χ. εργοτάξια, βιομηχανίες, γραφεία, κέντρα διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (Logistics Centers) κ.α. δεν εμπίπτουν σε οποιοδήποτε περιορισμό. Παραμένει μόνο η υποχρέωση αυστηρής τήρησης των απαραίτητων μέτρων υγιεινής.
 11. Το επίδομα «ειδικής άδειας» παραχωρείται σε γονέα με μισθό μέχρι 2.500 ευρώ. Εργαζόμενοι με εισοδήματα πέραν των 2500 ευρώ δεν αποκτούν δικαίωμα σε επίδομα «ειδικής άδειας».
 12. Για το «επίδομα ασθενείας» καθώς επίσης και το «ανεργιακό επίδομα» δεν ισχύει η προϋπόθεση προϋπηρεσίας για τους δικαιούχους.
 13. Οι διαδικασίες για λήψη των χορηγημάτων και επιδομάτων που έχουν εξαγγελθεί, θα κοινοποιηθούν εντός των προσεχών ημερών.
 14. Άλλες ρυθμίσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων που δεν αφορούν τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, περιλαμβανομένης λήψης ετήσιας άδειας, αναφέρονται στις εγκυκλίους της ΟΕΒ ημερ. 28/2/2020 και 5/3/2020.
 15. Τα μέτρα που αφορούν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ θα ισχύσουν αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.
 16. Η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος εναπόκειται στους κανονισμούς της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και επομένως δεν μπορεί να εξεταστεί τώρα, ίσως σε κατοπινό στάδιο.
 17. πιτρέπεται η είσοδος στην χώρα προσώπων που κατέχουν πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε από εργαστήρια τα οποία έχουν επίσημη συμφωνία με το κράτος από το οποίο αναχωρούν. Παρόλα αυτά, όταν αφιχθούν θα μπαίνουν σε καραντίνα σε χώρο που θα τους υποδείξει η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπουν την επιβίβαση χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό, ενώ σε περίπτωση που έρθουν χωρίς πιστοποιητικό υγείας, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρο.
 18. Το επίδομα των 750 ευρώ ισχύει για όλους τους φοιτητές που θα παραμείνουν στο εξωτερικό, όχι μόνο για όσους έχουν προβεί στις απαραίτητες κρατήσεις εισιτηρίων.
 19. Για την λειτουργία των Δικαστηρίων θα αποφασιστεί αύριο σε σύσκεψη των επηρεαζόμενων Φορέων.
 20. Εντός των ημερών αναμένεται ότι ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας θα ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα υποβοήθησης των ΜΜΕ.

0 Comment