BREAKING

Παρά τις «πληγές» της Cyta, πλεόνασμα €75,2 εκ.καταγράφεται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2016

cyta

Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι εκθέσεις για τους ημικρατικούς οργανισμούς ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, ΡΙΚ, ΚΟΑ, ΟΑΠ, ΔΣΜΚ, που ετοιμάστηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Σε ότι αφορά την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το καθαρό πλεόνασμα για το 2016, όπως αναφέρεται στην έκθεση του γενικού ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ανήλθε στα €75,2 εκ έναντι πλεονάσματος €58,8 εκ. που είχε το 2015. Ειδικότερα, με βάση τις προκαταρκτικές οικονομικές καταστάσεις, το καθαρό πλεόνασμα για το 2016, πριν από τη φορολογία, ήταν στα €88,16 εκ., σε σύγκριση με τα  €70,13 εκ. που ήταν το προηγούμενο έτος. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του έτους θα διαφοροποιηθούν σημαντικά λόγω του ότι δεν περιλαμβάνουν πρόνοιες για την απομείωση της αξίας και  τις πιθανές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας Cyta Hellas AE, καθώς και τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης του σχεδίου συντάξεως για το έτος 2016. Σημειώνεται επίσης ότι για αποπληρωμή του ελλείμματος η ΑΤΗΚ θα καταβάλλει ετήσια στο Ταμείο, πέραν των μηνιαίων συνεισφορών της, άλλα €17 εκ. για 12 χρόνια.

Τι αναφέρει στην έκθεση του ο γενικός ελεγκτής για Cyta Hellas και Cytavision

Για τη θυγατρική εταιρεία Cyta Hellas, ο γενικός ελεγκτής αναφέρει ότι δεν έχει πετύχει τους στόχους της όσον αφορά στην κερδοφορία και απεξαρτητοποίηση της από την οικονομική στήριξη της Αρχής. Τα αποτελέσματα της εταιρείας εξακολουθούν να είναι αρνητικά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά οι συσσωρευμένες ζημιές. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης στις 31.12.2016 ήταν €63,7 εκ., γεγονός που υποδηλοί ότι η εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς την χρηματοδότηση της ΑΤΗΚ η οποία μέχρι σήμερα ξεπέρασε τα €194 εκ.

Επιχειρησιακό σχέδιο για την Cyta Hellas

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση του γενικού ελεγκτή, η Cyta Hellas  αναθέτει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, σε εταιρεία συμβούλων, την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου. Παρατηρήθηκε ότι, με κάθε επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας γίνεται μετατόπιση στο χρονικό σημείο που αναμένεται να επιτευχθούν οι σημαντικοί και ζωτικής σημασίας στόχοι της Cyta Hellas. Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια που επικαιροποιήθηκαν τον Απρίλιο 2013 και τον Ιανουάριο 2014, το αναμενόμενο έτος που θα επιτευχθούν θετικές ταμειακές ροές μετατέθηκε αρχικά για το 2015 και μετέπειτα το 2016. Με το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε το 2015, η εταιρεία αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα το 2017 και να λειτουργά αυτόνομα το 2018. Στο Βασικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, που έγινε στις 25.2.2016, για την πενταετία 2016-2020 προβλέπεται ότι η εταιρεία δεν θα χρειάζεται πλέον άλλη χρηματοδότηση σε μετρητά για το 2018 και μετά ενώ, δεν θα χρειάζεται ούτε άλλης μορφής χρηματοδότηση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της από το 2019 και μετά.

Το Σχέδιο προβλέπει μια ήπια βελτιωτική εξέλιξη στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας και σημαντική αύξηση στα μεγέθη της κινητής δεδομένου ότι η εταιρεία είναι νεοεισερχόμενη στον χώρο σαν πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Άποψη της ελεγκτικής υπηρεσίας είναι ότι η συνεχιζόμενη αστοχία των επιχειρησιακών σχεδίων, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και επισημάνσεις της ελεγκτικής υπηρεσίας , δεικνύει πλημμελή διαχείριση για την οποία θα πρέπει να αναζητηθούν πλέον ευθύνες. Σε απάντηση της ΑΤΗΚ για το πιο πάνω θέμα, αναφέρεται ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta Hellas, και κατ' επέκταση το Συμβούλιο της ΑΤΗΚ , διαπίστωσε από την αρχή την παρατηρούμενη αστοχία των Επιχειρησιακών Σχεδίων της Cyta Hellas και ζήτησε τη λήψη μέτρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ έχει ήδη προχωρήσει (μετά από εγκρίσεις σχετικών κονδυλίων από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας) στην ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς και συμβουλευτικούς οίκους με στόχο τη διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη Cyta Hellas, με βάση αντικειμενικά και τεχνοκρατικά κριτήρια και με ανοικτές όλες τις επιλογές συμμετοχής.

Για την Cytavision

Ο ελεγκτής σημειώνει ότι η υπηρεσία Cytavision παρουσιάζει ζημιές, αφού τα συνολικά έσοδα από τους συνδρομητές δεν καλύπτουν καν τα άμεσα έξοδα για την εξασφάλιση περιεχομένου.

Όσον αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες σε αθλητικά σωματεία, €10,6 εκ. για την αγωνιστική περίοδο 2015/2016, άποψη της ελεγκτικής υπηρεσίας είναι ότι ουδεμία τέτοια δαπάνη δεν πρέπει να αναλαμβάνεται από την ΑΤΗΚ, εάν τεκμηριωμένα αυτή δεν παρέχει οικονομική ανταποδοτικότητα (value for money).

Η ΑΤΗΚ, σημειώνει στην έκθεση του ο γενικός ελεγκτής, αγοράζει τηλεοπτικά δικαιώματα διαφόρων ξένων πρωταθλημάτων και αθλητικών γεγονότων. Οι αγορές αυτές πολλές φορές γίνονται από μεσάζοντες/αντιπροσώπους οι οποίοι έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα. Η ελεγκτική υπηρεσία εισηγείται όπως επιδιώκεται η εξασφάλιση των δικαιωμάτων απευθείας από τις ξένες ομοσπονδίες και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να αιτιολογείται η εξασφάλιση τους από μεσάζοντες.

«Η υπηρεσία Cytavision συνθέτει 8 δικά της κανάλια, μέσα από τα οποία μεταδίδει όλες τις διοργανώσεις για τις οποίες έχει εξασφαλίσει τηλεοπτικά δικαιώματα. Για τη σύνθεση και ροή των καναλιών η Αρχή συνεργάζεται με τρεις εταιρείες. Η υπηρεσία μας επισημαίνει ότι οι ενέργειες της Αρχής με τις ανανεώσεις των συμβολαίων με τους υφιστάμενους συνεργάτες δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Αρχής, αλλά φαίνεται να αποσκοπούν μόνο στην ικανοποίηση όλων των εταιρειών, σε μια απαράδεκτη λογική διαμοιρασμού της «πίτας». Εισηγούμαστε όπως η σχετική υπηρεσία ανατεθεί μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας που θα προκηρυχθεί άμεσα, με τρόπο ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Αρχής και μόνο αυτά», σημειώνεται στην έκθεση.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment