BREAKING

Συνέδριο με θέμα: «Πολίτες, Πολιτικοί, Πολιτικές: Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030»

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Παγκόσμιας Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών που υιοθετήθηκε από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, θα τεθούν στο επίκεντρο του Συνέδριου που θα πραγματοποιηθεί αύριο, 9 Δεκεμβρίου 2021, στη Λευκωσία, με τίτλο: «Πολίτες, Πολιτικοί, Πολιτικές: Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030».

Υπενθυμίζεται ότι η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική) σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων.

Σε ότι αφορά τις βασικές προτεραιότητες της Κύπρου σε σχέση με την Παγκόσμια Ατζέντα 2030, θα αναφερθούν διεξοδικά στο πλαίσιο συζήτησης που θα γίνει στο Συνέδριο οι: Αννίτα Δημητρίου Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κωνσταντίνος Πετρίδης Υπουργός Οικονομικών, Παναγιώτης Ζαφείρης Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Αντρέας Ασσιώτης Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, Πρόεδρος Καθοδηγητικής Επιτροπής Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας και Δρ Νικόλας Κυριακίδης Ιδρυτής Cyprus Forum.

Ατζέντα 2030: Παιδεία και Κοινωνία των Πολιτών

Πώς η παιδεία, διαμορφώνει τους ενεργούς πολίτες του αύριο; Πόσο αειφόρος είναι ο τρόπος ζωής μας; Πώς οι καθημερινές επιλογές μας μπορούν να συμβάλουν σε έναν καλύτερο κόσμο; Γιατί ο ρόλος των πολιτών είναι θεμελιώδης για την επίτευξη της Παγκόσμιας Ατζέντας 2030 και μέσω ποιων διαδικασιών μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του πολίτη σε θέματα συν-σχεδιασμού και ενεργού εμπλοκής του σε πολιτικές και δράσεις που άπτονται της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του;

Τις δικές τους απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα, θα δώσουν οι: Πρόδρομος Προδρόμου Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κωνσταντίνος Φελλάς Ανώτερος Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Νατάσα Φρειδερίκου Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Άντρη Ανδρονίκου Επιστημονική Διευθύντρια του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια και Σουσάνα Ελίσα Παύλου Διευθύντρια Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου.

Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Πράσινες και Ψηφιακές Πολιτικές

Ποια η σημασία των πράσινων και ψηφιακών ικανοτήτων στο ζητούμενο της αειφορίας; Ποιοι σχεδιασμοί έχουν προωθηθεί σε εθνικό επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση και τι συνεπάγεται η υλοποίησή τους; Γιατί είναι σημαντική η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την προώθηση των στόχων της αειφορίας; Πώς ένας οργανισμός/επιχείρηση μπορεί να καταστεί αειφόρος και με ποιους τρόπους μπορεί να ενεργοποιήσει το προσωπικό του/της προς την κατεύθυνση αυτή; Πώς η υιοθέτηση των στόχων της Παγκόσμιας Ατζέντας σε τοπικό επίπεδο μπορεί να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα του/της κάθε Δήμου/Κοινότητας και ποιος ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθησή τους;

Οι Κυριάκος Κόκκινος Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Ανδρέας Βύρας Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Κυριάκος Παρπούνας Διευθύνων Σύμβουλος του PSC και Sustainability Leader της Grant Thornton, Ναταλία Κουχαρτσιούκ Διαχειρίστρια Προγραμμάτων του Κέντρου Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (NGO Support Centre) και Έλλη Ιωαννίδου Πρόεδρος CSR Cyprus, Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, θα δώσουν τις δικές τους απόψεις και θέσεις στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Συνέδριο διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και την  Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

0 Comment