BREAKING

Ταχεία άνοδος στην υιοθέτηση ψηφιακών τραπεζικών λύσεων

Η προϋπάρχουσα τάση ψηφιοποίησης πολλών διαδικασιών των τελευταίων χρόνων, κερδίζει ακόμα περισσότερο έδαφος λόγω της πανδημίας του Covid-19, καθώς οι πολίτες αναγκάζονται να προσαρμοστούν στους φυσικούς περιορισμούς που τους επιβάλλονται. Το γεγονός αυτό, οδήγησε φέτος στην απότομη αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας και ειδικότερα στη μαζική υιοθέτηση των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της Mastercard με τίτλο “2020 European Evolution of Banking studyη οποία εξέτασε τις τάσεις γύρω από την ψηφιακή τραπεζική σε 12 Ευρωπαϊκές αγορές, όπου το 62% των ερωτηθέντων εξέφρασαν ενδιαφέρον για μια πιθανή μετάβαση από τις φυσικές τραπεζικές διαδικασίες, στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσα στο 2020. Το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ αυξημένο (13%) σε σχέση με προηγούμενη έρευνα της Mastercard που έγινε το 2017.

Τα αποτελέσματα της έρευνας συσχετίζονται άμεσα με μία ακόμα έρευνα της εταιρείας, με τίτλο “State of Pay”, η οποία αποκαλύπτει πως περισσότερο από το μισό (53%) του παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί τις τραπεζικές εφαρμογές πολύ περισσότερο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Η έρευνα – η οποία διενεργήθηκε σε 14 διαφορετικές χώρες – σημειώνει επίσης, πως οι άνθρωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τη χρήση μετρητών, καθώς το 64% αυτών δηλώνει πως τείνει να χρησιμοποιεί τα μετρητά όλο και λιγότερο μετά την είσοδο της πανδημίας του κορωνοϊού στη ζωή τους.

Στο μεταξύ, καθώς τα μέτρα που επιβάλλονται τις περιόδους των lockdowns περιορίζουν τη δυνατότητα επίσκεψης σε φυσικά τραπεζικά καταστήματα, η πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών εξερευνά νέες τραπεζικές λύσεις. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 9.600 ερωτηθέντων, το 46% απάντησε πως ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτές τις νέες ψηφιακές τραπεζικές λύσεις, ενώ το 42% δήλωσε ενδιαφέρον για την εξασφάλιση προηγμένων μέτρων χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

Το ενδιαφέρον των πολιτών μεταφράζεται σε μια ουσιαστικότερη αποδοχή και υιοθέτηση των ψηφιακών διαδικασιών, καθώς δύο στους πέντε (42%) Ευρωπαίους αναφέρουν πως πραγματοποιούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές διαδικτυακά ή μέσω εφαρμογών, με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι στο παρελθόν, σημειώνοντας την εξοικονόμηση χρόνου και την απλοποίηση των διαδικασιών ως τα κυριότερα προνόμια. Οι μισοί (52%) παραδοσιακοί χρήστες ψηφιακών τραπεζικών εφαρμογών δηλώνουν πως η πανδημία δεν επηρέασε τη συχνότητα των οικονομικών συναλλαγών τους τη φετινή χρονιά, ενώ μόλις το 6% εξ αυτών αναφέρει πως οι διαδικτυακές συναλλαγές τους μειώθηκαν σε σχέση με το 2019. Τα αποτελέσματα της έρευνας State of Pay, συμφωνούν και με αυτά της 2020 European Evolution of Banking study, καθώς το 87% των ερωτηθέντων που δεν χρησιμοποιούσαν τραπεζικές εφαρμογές πριν το ξέσπασμα του Covid-19, δηλώνει πως θα συνεχίσει την χρήση αυτών και μετά το τέλος της πανδημίας.

Τα γεωγραφικά στοιχεία της έρευνας φανερώνουν υψηλότερα ποσοστά αποδοχής των ψηφιακών τραπεζικών εφαρμογών και λύσεων από τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, σε σχέση με τις Δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες, με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων (57%-44%). Οι Βούλγαροι συμμετέχοντες εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ενδιαφέροντος (62%) ανάμεσα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ αντίστοιχα για της χώρες της Δυτικής, πρώτοι εμφανίζονται οι Ισπανοί (61%). Οι Γερμανοί (17%) και οι Ολλανδοί (18%) εμφανίζονται ως οι πλέον σκεπτικοί απέναντι στις νέες τραπεζικές τεχνολογίες, παραμένοντας πιστοί στις παραδοσιακές διαδικασίες τραπεζικής και τις λύσεις πληρωμών.

Σχετικά με την χρήση, σε μέσους όρους, οι μισοί πολίτες της Ανατολικής Ευρώπης (50%), δηλώνουν πως πραγματοποιούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή εφαρμογών με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι μόλις 39%.

Παρόλο που η εξοικονόμηση χρόνου και η ευκολία στη χρήση διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, παραμένοντας ανάμεσα στα σημαντικότερα προνόμια της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων τραπεζικής για τους ερωτηθέντες, η έρευνα ανέδειξε πως οι καταναλωτές εστιάζουν λίγο λιγότερο σε αυτές (66% το 2019, 63%  φέτος και 65% το 2019, 57% φέτος , αντίστοιχα), ένα στοιχείο ενδεικτικό της αλλαγής του τρόπου ζωής κατά την περίοδο των lockdowns. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (51%) αναφέρει πως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των ψηφιακών λύσεων παραμένει η ασφάλεια, γεγονός που αντανακλά την άνοδο στα περιστατικά που αφορούν παραβίαση δεδομένων στον κυβερνοχώρο κατά τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, παράλληλα με την συνεχή ετήσια άνοδο των ψηφιακών τραπεζικών λύσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ευρωπαίων (85%) πιστεύει πως τα φυσικά καταστήματα των τραπεζών θα συνεχίσουν να υπάρχουν στη χώρα τους τα επόμενα 10 χρόνια. Γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην προσφορά όλο και περισσότερων ψηφιακών λύσεων από τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα τη σταθερή διατήρηση των πελατών τους. Μόλις το 23% των ερωτηθέντων δηλώνει διαθέσιμο να αλλάξει την παραδοσιακή τράπεζα του, με μια ψηφιακή, στους επόμενους 12 μήνες. Συμπληρωματικά, το 61% των Ευρωπαίων, εξακολουθεί να θεωρεί τα τραπεζικά ιδρύματα ως τους κορυφαίους παρόχους χρηματοοικονομικών συμβουλών, υψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα, όπως οι φίλοι, η οικογένεια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Η προσαρμογή όλων μας στην συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα έχει αναδείξει μια οικουμενική αλήθεια: η καθημερινότητα μας γίνεται ολοένα και περισσότερο ψηφιακή. Γνωρίζουμε με ασφάλεια, πως οι Ευρωπαίοι επιθυμούν απλές και ασφαλείς λύσεις σε ό,τι αφορά στις τραπεζικές και συναλλαγματικές τους ανάγκες. Η Mastercard, αποτελεί εταίρο επιλογής τόσο για τις εδραιωμένες όσο και για τις αναδυόμενες επιχειρήσεις, που επιθυμούν να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να ενισχύσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν την εμπειρία των ανθρώπων στις τραπεζικές και συναλλαγματικές διαδικασίες που πραγματοποιούν καθημερινά. Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, στόχος μας είναι η παροχή εύκολων, ασφαλών και έξυπνων ψηφιακών διαδικασιών που διευκολύνουν τις καθημερινές μας δραστηριότητες».

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment