BREAKING

mobile telecoms
0
лªÉçÕÕƬ£¬Î÷²ý£¨ËÄ´¨£©£¬2015Äê7ÔÂ26ÈÕ
    ÎÒ¹ú²ÉÓá°Ò»¼ýË«ÐÇ¡±·½Ê½³É¹¦·¢ÉäÁ½¿ÅÐÂÒ»´ú±±¶·µ¼º½ÎÀÐÇ
    7ÔÂ25ÈÕ£¬´îÔØÁ½¿ÅÐÂÒ»´ú±±¶·µ¼º½ÎÀÐǵġ°³¤Õ÷ÈýºÅÒÒ/Ô¶Õ÷Ò»ºÅ¡±ÔËÔØ»ð¼ýÔÚÎ÷²ýÎÀÐÇ·¢ÉäÖÐÐĵã»ð·¢Éä¡£
    µ±ÈÕ20ʱ29·Ö£¬ÎÒ¹úÔÚÎ÷²ýÎÀÐÇ·¢ÉäÖÐÐÄÓá°³¤Õ÷ÈýºÅÒÒ/Ô¶Õ÷Ò»ºÅ¡±ÔËÔØ»ð¼ý³É¹¦½«Á½¿ÅÐÂÒ»´ú±±¶·µ¼º½ÎÀÐÇ·¢ÉäÉý¿Õ£¬¾­¹ýÔ¼3.5Сʱ·ÉÐк󣬡°Ô¶Õ÷Ò»ºÅ¡±ÉÏÃ漶½«Á½¿ÅÎÀÐÇ׼ȷËÍÈëÔ¤¶¨¹ìµÀ¡£´Ë´Î·¢ÉäÔ²Âú³É¹¦£¬±êÖ¾×ű±¶·ÎÀÐǵ¼º½ÏµÍ³ÏòÈ«Çò¸²¸ÇµÄ½¨ÉèÄ¿±êÂõ³ö¼áʵһ²½¡£
    лªÉç¼ÇÕßÖìá¿Éã

Τον πρώτο δορυφόρο για δίκτυα κινητής απέκτησε η Κίνα!

by NGP Μεγάλες επενδύσεις στον χώρο της mobile τεχνολογίας φαίνεται πως κάνουν οι αρχές στην Κίνα, ενισχύοντας τις υπάρχουσες δομές του επίγειου τηλεπικοινωνιακού δικτύου τους με επιπλέον βοήθεια από... το διάστημα! Έτσι - σύμφωνα με το BBC επικαλούμενο πληροφορίες του Κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua- η Κίνα έθεσε σε τροχιά τον πρώτο δορυφόρο της ειδικά σχεδιασμένο για υπηρεσίες […] 23 Αυγούστου 2016 at 11:40 πμ