BREAKING

Τατιάνα Φαφαλιού, Μέλος του ΔΣ του Ομίλου Olympia: Οι καλές πρακτικές ESG είναι ένα ταξίδι στην πορεία του οποίου δεσμευόμαστε για διαρκή βελτίωση

Την ισχυρή πεποίθησή της ότι η σωστή διακυβέρνηση μιας εταιρίας ενισχύει τη μακροβιότητα ενός οργανισμού αλλά και τη δυνατότητα του να δημιουργεί αξία τόσο για τους μετόχους, όσο και για τους εργαζομένους και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, εξέφρασε η  Τατιάνα Φαφαλιού, Μέλος του ΔΣ του Ομίλου Olympia, σε παρέμβαση της στο συνέδριο “Actualizing the ESG proposition” που διοργάνωσε η KPMG στη Λευκωσία.

Βασικό θέμα του συνεδρίου ήταν οι τάσεις και οι ενέργειες που φέρνουν στο τραπέζι μεγάλοι οργανισμοί με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων εταιρικής διακυβέρνησης που δίνουν έμφαση στην κοινωνία, τον εργαζόμενο και το περιβάλλον. Συμμετέχοντας στο βασικό πάνελ του συνεδρίου με τίτλο “Shifting the paradigm”, η κα. Φαφαλιού, αναφέρθηκε στην προσέγγιση που ακολουθεί ο Όμιλος ως προς τη διαχείριση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης.

Όπως είπε «Τα τελευταία πέντε χρόνια εργαζόμαστε εντατικά για την ενδυνάμωση των διοικητικών συμβουλίων όλων των εταιριών μας - operating – holding – advisory - με έμπειρα, εξειδικευμένα και ανεξάρτητα μέλη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στην μητρική εταιρεία και στις εταιρίες του χαρτοφυλακίου της. Δίνουμε έμφαση στην προσέλκυση μελών Δ.Σ. με συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες που αφιερώνουν χρόνο πέραν των τυπικών συνεδριάσεων. Παράλληλα, ενισχύουμε τη διαφορετικότητα (diversity) των απόψεων και την κουλτούρα συμβίωσης του Δ.Σ. και της διοίκησης των εταιρειών μας, ώστε να συνεισφέρουν με βέλτιστες πρακτικές και γνώση στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων και στη δημιουργία αξίας».

Υπογραμμίζοντας την περίπτωση των Sunlight και Public-MediaMarkt, εταιρειών του Ομίλου, η κ. Φαφαλιού ανέφερε: «Επικεντρωνόμαστε συνειδητά στην δημιουργία αξίας μέσω βιώσιμων επενδύσεων. Μία από τις εταιρείες μας, η Sunlight, εταιρία ανάπτυξης τεχνολογιών για την αποθήκευση ενέργειας, υλοποιεί σειρά από προγράμματα για την ανάσχεση του λεγόμενου Brain Drain, έχοντας ήδη προσελκύσει πίσω στην Ελλάδα πάνω από 30 Έλληνες επιστήμονες για το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης που διατηρεί, ενώ μέσω του προγράμματος “RISE to the Challenge” προσφέρει έμμισθη εκπαίδευση και απασχόληση σε απόφοιτους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Παράλληλα, η Public-MediaMarkt, με παρουσία και στην Κύπρο μέσω των καταστημάτων Public, συνεχίζει απρόσκοπτα τις επενδύσεις της στην τεχνολογία και τα logistics, θέτοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή, ενώ παράλληλα στηρίζει δράσεις για την ισότιμη πρόσβαση των νέων στην ψηφιακή εκπαίδευση».

Αναφερομένη στις επενδύσεις του Ομίλου στους τομείς περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης - ESG, η κ. Φαφαλιού σημείωσε: «O Όμιλος επένδυσε μέσω της Sunlight στην ανακύκλωση μολύβδου, ενισχύοντας έτσι την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωσης πρώτης ύλης για την παραγωγή μπαταριών. Η μονάδα ανακύκλωσης που η εταιρεία λειτουργεί στην Κομοτηνή, αποτελεί σημαντική επένδυση στον τομέα της Ανακύκλωσης μολύβδου και ένα από τα πλέον σύγχρονα ανακυκλωτήρια της Ευρώπης. Παράλληλα, διαθέσαμε πρόσφατα κεφάλαια για επενδύσεις σε εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας τροφίμων και βιώσιμες επενδύσεις με θετικό αποτύπωμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για άμεσα κεφάλαια αλλά και επενδύσεις σε καταρτισμένους και έμπειρους διαχειριστές κεφαλαίων που επικεντρώνονται στο impact investing. Βιώσιμη επένδυση δεν είναι μόνο αυτή που γίνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και νέες τεχνολογίες, αλλά και η επένδυση σε εταιρείες που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης και δημόσιας διαφάνειας. Βλέπουμε τις καλές πρακτικές ESG σαν ένα ταξίδι στην πορεία του οποίου δεσμευόμαστε για διαρκή βελτίωση».

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Olympia, με ιδρυτή τον Πάνο Γερμανό, αποτελεί σημαντικό μέλος της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας με έδρα τη Λεμεσό και δραστηριότητα στην Κύπρο από το 1998.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment