BREAKING

0

Την 3η προκήρυξη του σχεδίου Startup Visa, με χρηματοδότηση μισού εκατομμυρίου ευρώ ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών

startups

Την 3η προκήρυξη του σχεδίου Startup Visa για τη διετία 2021-23, που αυτή τη φορά θα συνοδεύεται από χρηματοδότηση ύψους €500,000 του σχεδίου, μέσω του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών.

Η απόφαση για χρηματοδότηση του σχεδίου με μισό εκατομμύριο ευρώ αναμένεται ότι θα το καταστήσει πιο ελκυστικό, αφού μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, ενώ διανύει τη δεύτερη διετία εφαρμογής του.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω σχέδιο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 και, σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, υποβλήθηκαν 14 αιτήσεις για εξασφάλιση αρχικής έγκρισης από τις οποίες οι πέντε έχουν εγκριθεί και έχουν δοθεί συνολικά έξι άδειες παραμονής. Οι εταιρείες αφορούσαν άτομα κυρίως Ρωσικής υπηκοότητας (4/5) και ΗΠΑ (1/5) και ήταν στους τομείς του ICT, μάρκετινγκ, real estate, τουρισμός και ενέργεια (μπαταρίες).

«Η αποτελεσματικότητα του σχεδίου δεν είναι η αναμενόμενη δοσμένου ότι υποβλήθηκαν μόνο 14 αιτήσεις σε δύο χρόνια και εγκρίθηκαν έξι άδειες ενώ είχαμε δυνατότητα μέχρι 150», σημείωσαν πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών, που ρωτήθηκαν από το ΚΥΠΕ σχετικά με το σχέδιο.

Ωστόσο η Κυβέρνηση προχώρησε στην ανανέωση του σχεδίου με παράταση της περιόδου εφαρμογής του για άλλα δύο χρόνια από την ημερομηνία λήξης του και με δυνατότητα έκδοσης μέχρι 150 αδειών διαμονής.

Σύμφωνα με τη δεύτερη προκήρυξη, το “Cyprus Startup Visa” είναι σχέδιο που επιτρέπει σε επιχειρηματίες (entrepreneurs), υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο να εισέλθουν, να διαμείνουν και να απασχοληθούν στην Κύπρο με σκοπό να ιδρύσουν/λειτουργήσουν/ αναπτύξουν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με προοπτική υψηλής ανάπτυξης (high growth potential). Σκοπός του σχεδίου είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και κατά συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το σχέδιο αποτελείται από δύο διαφορετικά σκέλη-σχέδια: το ατομικό και το ομαδικό.

Με την ανανέωση του σχεδίου η Κυβέρνηση επέφερε παράλληλα οριακές τροποποιήσεις σε μια προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις υφιστάμενες προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, το κεφάλαιο στο οποίο ο αιτητής πρέπει να έχει πρόσβαση μειώθηκε από τις €50.000 στις €20.000 και έχει εξαλειφθεί η προϋπόθεση όπως ο αιτητής κατέχει τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα πτυχιακού επιπέδου ή ισοδύναμο επαγγελματικό τίτλο αλλά τα προσόντα αξιολογούνται από το ΥΠΟΙΚ κατά την εξέταση της αίτησης για αρχική έγκριση.

Επιπλέον, για τα πρόσωπα που θα εγκριθούν για συμμετοχή στο σχέδιο δεν υπάρχει μέγιστη περίοδος παραμονής στη Δημοκρατία, για όσο διάστημα βρίσκονται υπό το καθεστώς αυτό. Κατά συνέπεια τα πρόσωπα αυτά έχουν προοπτική μακροχρόνιας παραμονής στη Δημοκρατία και αποκτούν άμεσα τη δυνατότητα στην οικογενειακή επανένωση σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης και όταν τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται ήδη στη Δημοκρατία. Σε περίπτωση αυτοτελούς απασχόλησης, η μεταναστευτική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στην οικογενειακή επανένωση μετά την πάροδο 2 ετών και ενόσω τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται στο εξωτερικό.

Επίσης, τα έντυπα των αιτήσεων που θα συμπληρώνονται βελτιώθηκαν με την πρόσθεση των κριτήριων για ποιοτική αξιολόγηση των αιτήσεων ώστε αυτά να είναι γνωστά στους αιτητές εκ των προτέρων.

Σημειώνεται ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από επιχειρηματικό σχέδιο που, μεταξύ άλλων, να υποδεικνύει όλες τις τοποθεσίες στις οποίες θα διατηρεί γραφεία η επιχείρηση στην Κύπρο και πόσοι υπάλληλοι θα απασχολούνται. Η αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου βασίζεται σε πέντε κριτήρια τα όποια βαθμολογούνται από το 0-3 και για έγκριση απαιτείται βαθμολογία τουλάχιστον 11/15. Η αξιολόγηση της αίτησης ολοκληρώνεται εντός πέντε εβδομάδων.

Παρόμοια σχέδια εφαρμόζουν η Λιθουανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Δανία, η Σουηδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, με τις δύο πρώτες να θεωρούνται οι κυριότεροι ανταγωνιστές της Κύπρου.

0 Comment