BREAKING

1

Με την τεχνική υποστήριξη της Cyta δημιουργήθηκε Ηλεκτρονικός Χάρτης Επικίνδυνων/Εύφλεκτων Υλικών για Βιομηχανικές Ζώνες/Περιοχές

Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2011 δημοσιογραφική διάσκεψη στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της  Cyta, όπου έγινε παρουσίαση του περιεχομένου και των δυνατοτήτων του Ηλεκτρονικού Χάρτη Επικίνδυνων/Εύφλεκτων υλικών για τη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου.

Στην εκδήλωση απηύθυναν   σύντομους χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστας Γεωργαλλής, ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Σάββας Ηλιοφώτου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Cyta κ. Στάθης Κιττής και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιάννης Κοντός, στην παρουσία του Προέδρου της  Cytacom Solutions  και μέλους του Συμβουλίου της Cyta κ. Γιώργου Τσακκιστού.

Την παρουσίαση του ηλεκτρονικού χάρτη ανέλαβαν ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης του  ΕΒΕ Λευκωσίας,  ο κ. Άγγελος Κουντούρης  της  Cytacom Solutions  και ο κ. Γιώργος Όθωνος της χαρτογραφικής εταιρείας ΓΑΙΩΜΕΤΡΙΚΗ.

Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Χάρτη Επικίνδυνων/Εύφλεκτων Υλικών συντονίζεται από το ΕΒΕ Λευκωσίας και υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου, με την τεχνική υποστήριξη της Cyta και ενισχύεται με την ευγενή χορηγία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το έναυσμα για την πρωτοβουλία αυτή έδωσε η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο 2010 για προώθηση μέτρων/δράσεων, με στόχο την αντιμετώπιση και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που προέρχονται από τη χωροθέτηση βιομηχανικών ζωνών/περιοχών στα όρια του Δήμου Στροβόλου. Η προσπάθεια αυτή έχει καρποφορήσει και μια από τις δράσεις που έχουν προκύψει είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού χάρτη με σχετικές πληροφορίες για επικίνδυνα/εύφλεκτα υλικά σε εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου.

Το  Επιμελητήριο Λευκωσίας ανέλαβε να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός τέτοιου εργαλείου σε πιλοτική βάση για τη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου. Εξασφάλισε την τεχνική υποστήριξη της Cyta για το έργο, καθώς και την απαραίτητη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ακολούθησαν διαβουλεύσεις με διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρεσία Περιβάλλοντος)  και τους υπόλοιπους εταίρους  και  σχεδιάστηκε το περίγραμμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στη συνέχεια στάλθηκε ερωτηματολόγιο στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Στροβόλου, όπου κατέγραψαν τα στοιχεία τόσο όσον αφορά την επιχείρηση (στοιχεία επικοινωνίας, άτομα επικοινωνίας, χωροθέτηση σημαντικών στοιχείων) όσο και τα επικίνδυνα εύφλεκτα/υλικά, απόβλητα, αλλά και υλικά σε μεγάλες ποσότητες που μπορεί δυνητικά  να αποτελέσουν κίνδυνο. Ακολούθησε η καταχώρηση των στοιχείων στον ηλεκτρονικό χάρτη.

Στο σύστημα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω ενός τερματικού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία, ο Δήμος Στροβόλου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ακολούθως θα λειτουργήσει πιλοτικά για κάποιους μήνες, ώστε  να εντοπιστούν προβλήματα και δυσλειτουργίες  και να διορθωθούν.

Στόχος του εργαλείου αυτού είναι όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες καταφεύγουν στον ηλεκτρονικό χάρτη/μητρώο για να καθορίζουν σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση πυρκαγιών. Θα ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα για τα υποστατικά, τα επικίνδυνα/εύφλεκτα υλικά και τις ποσότητες που είναι αποθηκευμένες, την πρόσβαση και το ευρύτερο οδικό δίκτυο, τα γειτονικά υποστατικά κλπ., ώστε να αποφασίζουν αποτελεσματικά το σχέδιο δράσης τους, όπως π.χ. το είδος του εξοπλισμού που θα χρειαστούν (αφρό, νερό κλπ) και τον αριθμό των οχημάτων, όπως επίσης και σχέδιο για εκκένωση της περιοχής. Πρόσθετα, θα υπάρχουν πληροφορίες για υποδομές/υπηρεσίες, όπως υποστατικά ΑΗΚ, πυροσβεστικά υδροστόμια ,αλλά επικίνδυνα σημεία κλπ.

Οι αρμόδιοι  θα μπορούν  να εισέρχονται  στον ηλεκτρονικό χάρτη μέσω  ηλεκτρονικού υπολογιστή  ή μέσω tablet, όπου θα είναι εγκατεστημένο το εργαλείο. Με το πάτημα στο χάρτη ή την καταχώρηση του ονόματος του υποστατικού στο ευρετήριο, θα  καταλήγουν στο χάρτη της περιοχής με όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την προετοιμασία για αντιμετώπιση της πυρκαγιάς/κρίσης.

Πρόσθετα, το εργαλείο αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να προβαίνουν σε προληπτικές ενέργειες / σχεδιασμούς. Αφού μελετήσουν τα στοιχεία για το κάθε υποστατικό, θα μπορούν, με βάση τα δεδομένα, να καθορίζουν το βαθμό επικινδυνότητας των υποστατικών και να συμφωνούν πρόσθετα μέτρα/ενέργειες.

Τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα θα επικαιροποιούνται  μια φορά το χρόνο, στα πρώτα χρόνια μέσω ερωτηματολογίου και στη συνέχεια με την αποστολή κωδικού/κλειδί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλες τις επιχειρήσεις,  ώστε να προβαίνουν στις ανάλογες διορθώσεις.

Επίσης, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή διαχείριση και φύλαξη των δεδομένων και για την  πρόσβαση στο σύστημα.

0 Comment