Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής παράλληλα αυξήθηκε η καθυστέρηση και η διακύμανση της καθυστέρησης, ενώ το συνολικό ποσοστό της ταχύτητας που επιτυγχάνεται σε σχέση με την ονομαστική ταχύτητα διατηρείται περίπου στο ίδιο επίπεδο (μέσο ποσοστό: 39,96% για το 2017, έναντι 39,26% για το 2016 στη ροή καθόδου – download). Επίσης υπάρχει μικρή μείωση του ποσοστού ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται σε πακέτα υψηλών ταχυτήτων (VDSL 50 Mbps download / 10 Mbps upload, 35 download / 3 upload). Σχετικά μικρή θεωρείται η διαφορά που εμφανίζεται στην απόδοση των δικτύων στις ώρες αιχμής, σε σύγκριση με τις ώρες μη αιχμής.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, αποτελούν ενδείξεις συμφόρησης στα σταθερά δίκτυα.

Η περίοδος αναφοράς της Έκθεσης καλύπτει το διάστημα από 1/5/2017 ─ 30/4/2018, ωστόσο ειδικά για τις μετρήσεις ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο και για τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο συλλέγονται ετήσια δεδομένα (για το 2017). Εκκρεμεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για τα κινητά δίκτυα. Θα δημοσιοποιηθούν εντός του φθινοπώρου του 2018.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής:

Το μέσο ποσοστό επί της ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται για την σύνδεση 50 Mbps download / 10 Mbps upload, είναι 42,25% για το download και 39,09% upload. Για τη σύνδεση 50 Mbps download / 5 Mbps upload τα ποσοστά είναι 56,02% για download και 76,64% για upload.

  • Για τη σύνδεση 35 Mbps download / 3 Mbps upload, 54,17% και 57,17%.
  • Για τα 30 Mbps download / 2,5 Mbps upload, 60,36% και 72,18%.
  • Για τα 24 Mbps download / 1 Mbps upload 31,46% και 66,67%.

Διαβάστε περισσότερα στο InfoCom.gr